Ingres metropolity krakowskiego – arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

W sobotę 28 stycznia arcybiskup Marek Jędraszewski oficjalnie objął urząd metropolity archidiecezji krakowskiej. Jego ingres do katedry wawelskiej był wydarzeniem ważnym dla całego polskiego Kościoła.

Metropolia krakowska jest jedną z najstarszych i najważniejszych. Biskupami Krakowa byli wielcy duchowni XX wieku: kardynałowie Adam Sapieha, Karol Wojtyła i Franciszek Macharski. Wyjątkowość ingresu wynika też z tego, że po II wojnie światowej odbyły się w Krakowie zaledwie trzy.

W uroczystości wzięło udział tysiące wiernych, 100 biskupów z Polski i Stolicy Apostolskiej oraz władze Polski, Małopolski i Krakowa. Wśród zaproszonych gości, w wydarzeniu uczestniczył również wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk