Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Głównym celem działalności Instytutu, oprócz upamiętnienia i upowszechnienia dziedzictwa jakie pozostawił nam Jan Paweł II, jest wspieranie różnorodnych inicjatyw zmierzających do zbliżenia między kulturami i religiami. Dialog międzykulturowy i religijny był bardzo bliski Ojcu Świętemu, który poprzez cały swój pontyfikat starał się zbliżać do siebie narody i religie, a przede wszystkim człowieka do człowieka.

Oprócz szerokiej działalności kulturalnej i edukacyjnej swoje cele Instytut realizuje poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw wpisujących się w szeroko pojęty dialog międzykulturowy, oraz organizację spotkań, konferencji i sympozjów poświęconych promowaniu wartości uniwersalnych na podstawie dziedzictwa jakie pozostawił nam Jan Paweł II.

28 lutego 2014 r. K. Barczyk został ponownie powołany do Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Zobacz stronę Instytutu