IV Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów trwającego od 26 do 27 kwietnia w Krakowie przewidziany był zróżnicowany program, na który składało się  pięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządu jest Fundacja Instytut Wschodnich- organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy