Jerzy Buzek Horowym Obywatelem Krakowa

Profesor Jerzy Buzek odebrał tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, przyznany mu 8 lipca przez Radę Miasta Krakowa na wniosek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W uzasadnieniu podkreślono, że to właśnie rząd premiera Jerzego Buzka przyjął Wieloletni Program „Budowy Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” a także wkład Profesora w utworzenie w Krakowie Węzła Wiedzy i Innowacji CC PolandPlus, instytucji która w imieniu UE zajmuje się badaniami nad czystymi technologiami węglowymi.

Profesor Jerzy Buzek jest posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Był pierwszy przewodniczącym Parlamentu Europejskiego pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej.

Wniosek SGiPM o uhonorowanie prof. Jerzego Buzka tytułem Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa >>>

Poparcie władz AGH dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa >>>

Poparcie byłych rektorów UJ dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa >>>

Poparcie rektora UJ dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa >>>

Komunikat nt. projektu ustawy Kampus 600-lecia UJ >>>

Dokument o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej pisma Posła Kazimierza Barczyka zawierającego projekt ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Budowa Jubileuszowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” >>>

Specjalny projekt ustawy III Kampus UJ – informacja prasowa >>>