Jubileusz prof. Aleksandra Skotnickiego

28 czerwca, w auli Collegium Maius odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 70. urodzin prof. Aleksandra Bartłomieja Skotnickiego. W wydarzeniu wziął udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Spotkanie poprzedziła konferencja „Postępy krakowskiej hematologii”, która odbyła się w auli Nowodworskiego Collegium Medicum UJ. Celem spotkania było przedstawienie osiągnięć Zespołu Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM i wkładu do rozwoju polskiej hematologii w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Okazją do tego spotkania była zbliżająca się 70. rocznica powstania ośrodka hematologicznego (1950 r.) oraz pożegnanie wieloletniego kierownika kliniki w latach 1993-2018, profesora Skotnickiego. Podczas jubileuszowej uroczystości Wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk wręczył profesorowi medal „Polonia Minor”.

Aleksander Skotnicki – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, hematolog, transplantolog, specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, kierownik Katedry Hematologii CM UJ, ordynator Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jest członkiem honorowym i przewodniczącym oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, wiceprzewodniczącym Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, prezesem Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza, prezesem Zarządu Fundacji „Stradomskie Centrum Dialogu”. Uczeń i następca prof. Juliana Aleksandrowicza – lekarza, wybitnego polskiego naukowca i społecznika, który w czasie wojny zbiegł z getta i dołączył do AK.

Niezależnie od pracy klinicznej i naukowej, a także organizacyjnej (stworzenie nowoczesnego ośrodka leczenia nowotworowych chorób krwi oraz transplantacji szpiku) prof. Aleksander Skotnicki jest aktywny na polu społecznym, m.in. w zakresie opieki lekarskiej nad uratowanymi z Holokaustu przedwojennymi mieszkańcami Krakowa oraz dokumentowania historii krakowian rozsianych w następstwie wojny po wszystkich kontynentach.