Kampus 600-lecia Odnowienia UJ

W 2001 r. Sejm i Senat uchwalili ustawy o wieloletnim planie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Inicjatorem i autorem ustawy był Kazimierz Barczyk. Zaplanowana inwestycja objęła powstanie kompleksu budynków dla Uniwersytetu Jagiellońskiego za ok. 960 mln. zł.