Kanendarium NEW

2018

Medal „Kampus 600-lecia Odnowienia UJ”

Rektor i Senat UJ przyznał Kazimierzowi Barczykowi złoty medal „Kampus 600-lecia Odnowienia UJ” autorowi projektu ustawy Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w związku z zakończeniem budowy Kampusu dla prawie 20 tys. studentów.

2018

Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego

Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wybrała KB na Przewodniczącego Rady Muzeum jedynego w Polsce Muzeum Lotnictwa Polskiego.

2018

Sąd Konkursowy na budowę Centrum Muzyki

Powołanie Kazimierza Barczyka przewodniczącego Komitetu Honorowego Centrum Muzyki przez Zarząd Województwa Małopolskiego w skład Sądu Konkursowego Międzynarodowego Konkursu Urbanistyczno-Archotektonicznego na budowę Centrum Muzyki w Krakowie.

2017

Odznaka „Za Zasługi dla ŚZŻAK”

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznał Kazimierzowi Barczykowi Odznakę „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wielki wkład w powstanie i rozbudowę jedynego na świecie Muzeum AK, który od 2000 roku przewodniczył radzie Muzeum AK w Krakowie.