Kard. Stanisław Dziwisz wyróżniony Nagrodą III Europejskiego Kongresu Samorządów

Nagroda specjalna III Europejskiego Kongresu Samorządów, który 27 i 28 marca odbywa się w krakowskim Centrum Kongresowym, została przyznana Kard. Stanisławowi Dziwiszowi.

 

Laudację dla uhonorowanego Księdza Kardynała wygłosił Kazimierz Barczyk wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP:

Dobro Małopolski i Polski było i jest przedmiotem duszpasterskiej troski Kard. Stanisława Dziwisza. Zapewne uczył się On tej pasterskiej miłości od świętego Papieża Jana Pawła II Wielkiego, któremu jako osobisty sekretarz służył wiernie przez 39 lat życia. Dzięki Jego życzliwej pomocy w 1994 roku odbyło się w Watykanie pierwsze spotkanie przedstawicieli samorządów Małopolski z Janem Pawłem II Wielkim, a dwa lata później, w październiku 1996 roku, Stowarzyszenie Gmin Małopolski uroczyście wręczyło Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Małopolanina Wszechczasów z udziałem 150 samorządowców na Watykanie. Podobnie pielgrzymka samorządowców Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej została przyjęta w roku jubileuszowym 2000 oraz w roku 2003 – Jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II Wielkiego. Pełniąc przez ponad 11 lat arcybiskupią posługę w Archidiecezji Krakowskiej, Kard. Stanisław Dziwisz dawał wielokrotnie wyraz swej ogromnej troski o dobro wspólne wszystkich mieszkańców i władz Krakowa oraz Małopolski.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Księdza Kardynała małopolska święta, Księżna Kinga została ustanowiona Patronką Samorządów Świata. Święta Kinga, choć wywodziła się z Węgier, swoje życie spędziła w Małopolsce, a szczególnie związany jest z nią Stary Sącz, w którym w czerwcu 1999 r. Jan Paweł II Wielki dokonał jej kanonizacji. Obecnie, wiosną każdego roku, małopolscy samorządowcy pielgrzymują do Starego Sącza, by wziąć udział w obchodzonym tam Dniu Samorządu. Małopolska jest w sposób szczególny zintegrowana społecznie, kulturowo i religijnie.

Samorząd jest wdzięczny Księdzu Kardynałowi za wsparcie niewątpliwie wpisujące się w naukę społeczną Kościoła. Pomocniczość jest jej filarem, a przecież istotą i sensem funkcjonowania samorządu jest właśnie pomoc tworzącym tę wspólnotę mieszkańcom. Wezwanie Kościoła do tej wielkiej aktywności polscy samorządowcy usłyszeli jako jedni z pierwszych, bowiem to u nas odbyły się pierwsze wolne wybory w dawnym bloku komunistycznym i były to właśnie wybory do samorządu. Wiemy, że Ksiądz Kardynał u boku świętego Jana Pawła II Wielkiego, Ojca Duchowego „Solidarności” gorąco orędował za tymi przemianami.

Świadectwem i przykładem troski Księdza Kardynała są słowa, które kierował do władz samorządowych wojewódzkich, miejskich i gminnych. Zaproponowany wybór najważniejszych myśli dotyczy spraw podstawowych dla życia społecznego i samorządowego, dlatego mimo upływu czasu oraz zmieniających się okoliczności, nie straciły one na swej aktualności. Pragniemy w ten sposób podziękować Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za Jego pełną miłości troskę o dobro człowieka, społeczeństwa i samorządu, którego wielokrotnie i na różne sposoby doświadczyliśmy.

Europejski Kongres Samorządów w obecności prawie dwóch tysięcy samorządowców z Polski i Europy dzisiaj, w dniu 27 marca 2017 r. w Krakowie w sposób szczególny dziękuje Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi wręczając Specjalną Nagrodę na dzieła charytatywne, celem udzielenia pomocy dla najbardziej potrzebujących.

Nagrodę wręczyli Jan Dziedzina, Wójt Gminy Łącko oraz Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza.Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz dziękując za zaproszenie na Kongres Samorządów i wyróżnienie, zwrócił się do zgromadzonych:  „Reforma samorządowa w wolnej Polsce należy do najbardziej udanych zmian ustrojowych. Władze samorządowe w Polsce stoją najbliżej problemów lokalnych społeczności, a ludzie wybierani do tych władz cieszą się wielkim zaufaniem obywateli” . Kardynał przekazał nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. złotych na rzecz Hospicjum Świętego Łazarza w Nowej Hucie.