Kardynał Dziwisz Honorowym Obywatelem Wieliczki

Uroczyste wręczenie nadania Honorowego Obywatelstwa Wieliczki Jego Eminencji Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi stało się najważniejszym punktem Spotkania Noworocznego, które odbyło się 14 stycznia 2017 r. w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Wydarzenie było swoistym podsumowaniem Światowych Dni Młodzieży, połączonym z wyróżnieniem osób i instytucji, które w szczególny sposób pomogły w przygotowaniu spotkania młodych z Papieżem Franciszkiem na Campus Misericordiae w Brzegach.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie głównych uroczystości publiczność wysłuchała występu Roksany Sadowskiej, międzyszkolnych orkiestr – symfonicznej i dętej – ze szkół muzycznych I stopnia w Wieliczce i Gdowie pod dyr. Adama Czyżewskiego oraz połączonych chórów ze wspomnianych szkół muzycznych. Chóry przygotowane zostały przez Izabelę Szotę oraz Elżbietę Gabryszewską.

W imieniu mieszkańców Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka oraz wszystkich zebranych, Ks. Kardynała przywitał gospodarz spotkania – burmistrz Artur Kozioł, który rozpoczął przemówienie od podziękowania kard. Dziwiszowi za wspólną budowę „miasta młodych, miasta miłosierdzia”. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce, Tadeusz Luraniec, odczytał akt nadania:

„Rada Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka
poczytuje sobie za najwyższy honor i zaszczyt, iż może nadać
Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi
Stanisławowi Dziwiszowi
Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu
Honorowe Obywatelstwo Miasta Wieliczka

W dowód szacunku i wdzięczności za wybór Campus Misericordiae jako miejsca na Światowe Dni Młodzieży 2016, a w szczególności za zaproszenie i wspólne przyjęcie milionów młodych ludzi na wielickiej ziemi. Nadając Honorowe Obywatelstwo, składamy Jego Eminencji podziękowanie za trud włożony w budowanie jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i zawierzamy Bogu.”

Burmistrz zaznaczył, że Honorowym obywatelem Wieliczki jest również Jan Paweł II, który z pewnością w tym momencie cieszy się razem z nami.

Ks. Kardynał wyraził wdzięczność za najwyższe wyróżnienie, jakie otrzymał. W swoich słowach zaznaczył, iż u podstaw decyzji Rady Miasta w Wieliczce stoi wyjątkowe wydarzenie – Światowe Dni Młodzieży, podczas których Wieliczka gościła Papieża i pielgrzymów. Patrzył na to cały Kościół i cały świat. „Królewskie Górnicze Wolne Miasto Wieliczka od wieków zapisuje piękne karty swojej historii, a w swej koronie ma wyjątkowy klejnot w postaci kopalni soli, znanej daleko poza granicami Polski i odwiedzanej co roku przez turystów z całego świata. Dziś możemy powiedzieć, że od 2016 r. Wieliczka ma w swej koronie jeszcze jeden drogocenny klejnot – tym klejnotem jest Światowy Dzień Młodzieży na jej ziemi” – powiedział Dziwisz.

Burmistrz Artur Kozioł otrzymał w tym szczególnym dniu jedno z najwyższych papieskich odznaczeń, przyznawanych osobom świeckim – Rycerskie Odznaczenie Komandorii Orderu Św. Sylwestra – za wielką odwagę, mądrą i ofiarną współpracę podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Warto podkreślić, iż tym zaszczytnym tytułem uhonorowano do tej pory tylko 11 Polaków.

W dalszej części spotkania, licznie przybyli goście usłyszeli kolędy w wykonaniu chórów: „Camerata”, „Lutnia” oraz Chóru im. Jana Pawła II ze Strumian, którym towarzyszyła Wielicka Orkiestra Kameralna pod dyr. Piotra Piwko. Następnie wyświetlono krótki film „ŚDM 2016 Wieliczka – Brzegi”, przygotowany przez Justynę Rogalską. Dzięki projekcji wszyscy powrócili pamięcią do pięknych lipcowych dni, kiedy na Campus Misericordiae powstało 2,5 milionowe miasto młodych. Film uzyskał trzecie miejsce w konkursie filmowym „Moje ŚDM”, organizowanym przez Kurię Metropolitalną w Krakowie oraz TVP Kraków.

Spotkanie Noworoczne upłynęło pod znakiem wspaniałego koncertu „MISERERE”, w którym wystąpili soliści: Monika Węgiel oraz Tadeusz Szlenkier przy akompaniamencie Orkiestry „Obligato” pod dyr. Jerzego Sobeńki.

W uroczystości udział wzięli m. in.:

Włodzimierz Bernacki – poseł na Sejm RP, Urszula Rusecka – poseł na Sejm RP, Zbigniew Cichoń – Senator RP, JE ks. bp. Jan Zając, ks. inf. Bronisław Fidelus – wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej, ks. prałat Jan Kabziński – wikariusz biskupi, kustosz Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie, przedstawiciele abpa Marka Jędraszewskiego – ks. prałat Zbigniew Tracz, kanclerz Kurii w Łodzi oraz ks. kan. Karol Litawa, sekretarz ks. abpa Jędraszewskiego, ks. prałat Bogdan Kordula – Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, Marcello Bedeschi – konsultor Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, ppłk Zbigniew Drożdżewski – Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki, Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Bogusław Borowski – Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji w Krakowie, Zbigniew Zarębski – Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S. A., Damian Konieczny – Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Edward Biernacki – Prezes Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.