Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski nagrodziła wieloletnią współpracę Małopolski i Śląska, której rezultatem jest opracowanie...

Więcej