Kazimierz Barczyk wiceprzewodniczącym SWM

Zakończyła się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego V kadencji. Na sali obrad byli obecni wszyscy wybrani na radnych w listopadowych wyborach. Nowi radni otrzymali mandaty, złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącą sejmiku oraz wiceprzewodniczących. Prace sejmiku będzie organizować przewodnicząca Urszula Nowogórska z PSL, która pełniła już tę funkcję w latach 2006 – 2010. Wiceprzewodniczącymi zostali Zdzisław Filip (PiS), Kazimierz Barczyk (PO) i Grzegorz Lipiec (PO).

Przypomnijmy, w małopolskim sejmiku zasiada 39 radnych. Ich liczba zależy od liczby mieszkańców ? 30 w województwach do 2 milionów mieszkańców, plus trzech na każde kolejne rozpoczęte 500 tys.

Mieszkańcy Małopolski w wyborach 16 listopada zdecydowali, że 17 miejsc w małopolskim sejmiku zajmą radni Prawa i Sprawiedliwości, 14 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska a 8 Polskie Stronnictwo Ludowe.

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego V kadencji (alfabetycznie):

Kazimierz Barczyk (PO),
Stanisław Barnaś (PSL)
Grzegorz Biedroń (PiS)
Roman Ciepiela (PO)
Adam Domagała (PSL)
Jan Duda (PiS)
Barbara Dziwisz (PO)
Jadwiga Emilewicz (PiS)
Jerzy Fedorowicz (PO)
Zdzisław Filip (PiS)
Wojciech Grzeszek (PiS)
Marek Haber(PO)
Jan Hamerski (PiS)
Wojciech Kozak (PSL)
Witold Kozłowski (PiS)
Stanisław Kracik (PO)
Jacek Krupa (PO)
Adam Kwaśniak (PSL)
Grzegorz Lipiec (PO)
Bolesław Łączyński (PO)
Urszula Nowogórska (PSL)
Stanisław Pasoń (PSL)
Anna Pieczarka (PiS)
Małgorzata Radwan-Ballada (PO)
Urszula Rusecka (PiS)
Maria Siuda (PO)
Wojciech Skruch (PiS)
Łukasz Smółka (PiS)
Bogusław Sonik (PO)
Stanisław Sorys (PSL)
Jacek Soska (PSL)
Marek Sowa (PO)
Rafał Stuglik (PiS)
Józefa Szczurek-Żelazko (PiS)
Jarosław Szlachetka (PiS)
Paweł Śliwa (PiS)
Marek Wierzba (PiS)
Andrzej Wójcik (PiS)
Leszek Zegzda (PO)

 

za: malopolskie.pl