Komisja Kodyfikacyjna

W 1992 r. Kazimierz Barczyk był posłem sprawozdawcą projektu ustawy o utworzeniu ?Komisji Kodyfikacyjnej?, opracowanej przez Społeczną Radę Legislacyjną ?S?. Projekt zmierzał do przywrócenia przedwojennej instytucji Komisji Kodyfikacyjnej, która obecnie miała działać przy Prezydencie RP. Komisja Kodyfikacyjna powinna przygotowywać projekty ustaw na zlecenie Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów albo z własnej inicjatywy.