Konferencja „FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020r.”

Można otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kto może dostać pieniądze – ile i na co? O tym mówili uczestnicy zorganizowanej 25 kwietnia br. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  XIX Małopolską Konferencję Samorządową

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020 r. Dotacje dla samorządów, przedsiębiorców, instytucji.

Na gospodarkę, transport, bezpieczeństwo, dziedzictwo kulturowe i zdrowie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewidziano 27 mld euro.

Pieniądze z Unii Europejskiej to są najtańsze pieniądze na świecie – mówił Kazimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM, organizatora Konferencji. Trzeba 20% własnych środków przeznaczyć na inwestycje i uzyskuje się bezzwrotnie 80%. Żaden bank nie da pieniędzy na tak korzystnych warunkach.

Nie ma limitu na poszczególne województwa, Małopolska konkuruje z 15 pozostałymi województwami – dodał Kazimierz Barczyk. Dlatego musimy mieć odważnych, kompetentnych samorządowców i dobre kierownictwa instytucji, które o środki te mogą aplikować, które przygotują dobre projekty i wtedy mamy szanse wygrać z innymi walkę o te wielkie pieniądze.

Witold Słowik Wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podkreślał, że w Polsce realizowany jest największy infrastrukturalny program w Unii Europejskiej, a Ministerstwo czeka na dobre wnioski. A te mogą składać je podmioty publiczne i prywatne.

Witold Słowik podkreślał, że samorządy terytorialne są jednym z najważniejszych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie inwestycji samorządowych w programie dotyczy przede wszystkim realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, w takich obszarach jak transport publiczny, efektywność energetyczna, ochrona środowiska, w tym gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadowa oraz rekultywacja terenów zdegradowanych. Beneficjantami tych projektów, rozumianymi jako bezpośredni adresaci wsparcia będą ośrodki miejskie, w szczególności miasta wojewódzkie oraz ich obszary funkcjonalne. Należy jednak pamiętać, że na rozwój samorządów terytorialnych będą oddziaływać inwestycje realizowane przez inne uprawnione w programie podmioty, dlatego wpływ PO IiŚ na prowadzenie polityki rozwoju przez samorządy terytorialne należy rozpatrywać w aspekcie całościowej interwencji programu.

Minister Witold Słowik zaprezentował także przykładowe projekty realizowane w Krakowie.

Otwarcie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki

 • Wartość całkowita: 352,7 mln zł,
 • Dofinansowanie UE: 192,4 mln PLN
 • Termin realizacji: 2014-2018

 

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie)

 • Wartość całkowita: 170 mln PLN
 • Dofinansowanie UE: 84,5 mln PLN
 • Termin realizacji: 01.01.2014- 31.12.2020

 

Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego

 • Wartość całkowita: 42 mln PLN
 • Dofinansowanie UE: 29 mln PLN
 • Termin realizacji: 2014-2020

 

Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A)

 • Wartość całkowita: 199 mln PLN
 • Dofinansowanie UE: 82 mln PLN
 • Termin realizacji: 07.01.2014-31.01.2019

 

Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową linii aglomeracyjnej

 • Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wartość całkowita: 240,9 mln EUR
 • Dofinansowanie UE: 194,9 mln EUR
 • Termin realizacji: 2016-2020