Konferencja „Repartiacja Polaków ze Wschodu”

W Urzędzie Miasta Krakwa, odbyła się konferencja „Repatriacja Polaków ze Wschodu”. Rozmawialiśmy o powrocie do Ojczyzny rodaków, którzy za przyczyną tragicznej historii mieszkają dziś na obczyźnie.

W konferencji udział wzięli m.in. Aleksandra Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP, prof. Józef Wróbel – Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Wojciech Grzeszek -Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, Elżbieta Obtułowicz – Kierownik Oddziału Obywatelstwa i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Goście konferencji zobaczyli także wystawę Związku Repatriantów RP „Myśmy do stepów nieśli Ojczyznę”, a na niej prace Piotra Hlebowicza i Niny Rupety – pierwszej repatriantki, która przybyła w 1995 r. z rodziną z Kazachstanu do Małopolski.

Powrót do Ojczyzny Polaków, którzy za przyczyną tragicznej historii naszego narodu mieszkają dziś na obczyźnie, jest ich niezbywalnym prawem. Dla naszego państwa to nie tylko kwestia honoru, lecz także realizacja dobrze pojętego interesu narodowego.
Na wschód od Bugu, w dawnym ZSSR żyje dziś liczna grupa obywateli, których udziałem był dramat wygnania .Są to ofiary sowieckiego terroru i brutalnej stalinowskiej polityki narodowościowej, którym Polska do dziś nie potrafiła pomóc. Ich prawo do repatriacji jest prawem naturalnym, płynącym z polskich korzeni, poczucia polskiej tożsamości. Przez lata problemy naszych rodaków na Wschodzie nie znalazły wielu praktycznych i skutecznych rozwiązań. W tym czasie wiele krajów takich jak Niemcy czy Izrael dokonały szerokiej, sprawnej repatriacji swoich rodaków. Z perspektywy czasu, okazuje się że były to poczynania dalekowzroczne i bardzo korzystne dla rozwoju tych państw. Polska stoi dziś przed niezwykle
poważnymi wyzwaniami, wywołanymi masową emigracją. Napływ przybyszów innej narodowości, choć naturalny we współczesnym świecie rodzi wiele trudności. Nie występują one w przypadku przyjazdu do kraju osób o polskich korzeniach. Przemyślana i dobrze zorganizowana repatriacja, jak pokazał historia wielu naszych sąsiadów jest jednym z najlepszych rozwiązań problemów demograficznych.

Przeprowadzona w 2017 roku nowelizacja prawa otwiera nowy rozdział w procesie repatriacji Polaków ze Wschodu. Korzystne zmiany ułatwiają zarówno prowadzenie samego procesu przyjazdu i adaptacji, jak też pozwalają na znacznie szersze zaangażowanie np. polskich pracodawców.
Obecnie trzeba te regulacje wypełnić konkretną treścią. Konieczne będzie wykorzystanie wszelkich dotychczasowych pozytywnych doświadczeń, które mimo licznych trudności pozwoliły po 1990 roku na sprowadzenie do kraju kilku tysięcy naszych rodaków. Trzeba przy tym na bieżąco śledzić i analizować działanie nowych zasad, tak aby eliminować
błędy a jednocześnie maksymalnie wykorzystywać instrumenty wsparcia.

Stowarzyszenie Gmina i Powiatów Małopolski zorganizowała w tym celu konferencję, która, była forum wymiany doświadczeń i miejscem poszukiwania kolejnych rozwiązań systemowych. W ten sposób pomagamy w wykorzystaniu możliwości jakie mamy w tej chwili, dla dobra naszych rodaków, z korzyścią zrównoważonego rozwoju Polski.

Tekst Kazimierza Barczyka o repatriacji.