Konferencja Społeczeństwo Informacyjne. E-Administracja

W dniu 30 czerwca 2015r. odbyła się X Konferencja Samorządowa ?Społeczeństwo informacyjne. E-Administracja. E-Puap. Bezpieczeństwo i ochrona danych? poświęcona szerokorozumianej tematyce społeczeństwa informacyjnego i e-Administracji. Konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski otworzył przewodniczący Kazimierz Barczyk.

Wydarzenie zostało podzielona na dwa panele – I przedstawiał treści o charakterze bardziej ogólnym, natomiast II bardziej praktycznym, prezentującym dobre praktyki. I panel prezentowali następujący prelegenci:
Jurand Drop ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jacek Krupa ? Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Karol Krawentek i Marek Magryś ? Cyfronet akademickie centrum superkomputerowe oraz Paweł Zalewski ? koordynator certyfikatu EPP e-Urzędnik przedstawiciel Polskiego Biura ECDL.

Wystąpienie koordynatora certyfikatu EPP e-Urzędnik dotyczyło potrzeby kształcenia ustawicznego urzędników, wymuszonego licznymi zmianami w systemach informatycznych oraz zmianami legislacyjnymi w prawie krajowym, jak i prawodawstwie UE. Poruszony również został problem efektywnego wydatkowania funduszy przeznaczonych na działalność szkoleniową. Zaproponowanym rozwiązaniem jest podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie swojej wiedzy z wykorzystaniem certyfikacji ECDL Profile, która pozwala na zaprojektowanie własnej ścieżki certyfikacyjnej w wariancie najkorzystniejszym dla uczestnika, jak i jego pracodawcy. Jest to ? zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie oraz, jako uzupełnienie, szczególnie polecany dla urzędników certyfikat EPP e-Urzędnik.