„Konstytucja Solidarności” – konferencja w Senacie

Z okazji 20. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP w Senacie odbyła się konferencja naukowa „Konstytucja «Solidarności»”, zorganizowana przez marszałków Sejmu i Senatu ‒ Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego we współpracy z Seminarium Nauki o Państwie.

Podczas konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne, a ich uczestnicy brali udział w pracach nad obywatelskim projektem. W pierwszym panelu „Geneza i losy Obywatelskiego Projektu Konstytucji”, dotyczącym genezy i losów Obywatelskiego Projektu Konstytucji, głos zabrali ówczesny przewodniczący NSZZ „Solidarność” i Społecznej Komisji Konstytucyjnej Marian Krzaklewski, jej koordynator mecenas Andrzej Rościszewski, inicjator projektu Sędzia Trybunału Stanu Kazimierz Barczyk oraz sekretarz Społecznej Komisji Konstytucyjnej Michał Drozdek. Kolejny panel poświęcony był wizji wspólnoty, państwa i prawa w projekcie obywatelskim. Na ten temat mówili b. premier mecenas Jan Olszewski, dr Jan Parys, mecenas Piotr Ł.J. Andrzejewski, prof. Jan Majchrowski. „Projekt Obywatelski jako konstytucja «Solidarności» – wymiar społeczny, socjalny i związkowy projektu” to temat trzeciego panelu z udziałem posłanek Józefiny Hrynkiewicz i Ewy Tomaszewskiej, posła Andrzeja Smirnowa i prof. Leszka Graniszewskiego. Prezes PIS Jarosław Kaczyński stwierdził podczas konferencji, że Obywatelski Projekt Konstytucji był wydarzeniem o ogromnym znaczeniu w procesie demokratyzacji państwa.

Obywatelski Projekt Konstytucji RP został przygotowany w 1994 r. przez Społeczną Komisję Konstytucyjną na zlecenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych. Stanowił 1 z 7 projektów rozpatrywanych przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego; jego zapisy zostały w niewielkiej części przejęte do obecnie obowiązującej Konstytucji RP.

Obowiązująca obecnie konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r.; 25 maja 1997 r. odbyło się referendum konstytucyjne, w którym za nową ustawą zasadniczą opowiedziało się 52,71% głosujących, a 45,89% było przeciw; frekwencja wyniosła 42,86%. 16 lipca 1997 r. konstytucję podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski i 17 października 1997 r. weszła ona w życie.

źródło: senat.gov.pl

Transmisja Video:

cz.1::   http://av8.senat.pl/9konfINNE1704031

cz 2::   http://av8.senat.pl/9konfINNE1704032

cz 3::   http://av8.senat.pl/9konfINNE1704033

artykuł w polityce:

https://wpolityce.pl/polityka/334075-senat-konferencja-naukowa-o-konstytucji-udzial-wezma-min-jaroslaw-kaczynski-jan-olszewski-i-marian-krzaklewski

W połowie października 1993 r. w Warszawie Kazimierz Barczyk – jak wspominał na konferencji – był współzałożycielem ugrupowań Centro-Prawicowych i na tym pierwszym posiedzeniu zaproponował zorganizowanie w sali obrad Rady Miasta Krakowa pięć Ogólnopolskich Konferencji poświęconych najważniejszym sprawom w państwie. Pierwsza konferencja poświęcona była propozycji opracowania projektu Konstytucji „Solidarności”, następne bezpieczeństwu i Polsce w NATO a także powszechnemu uwłaszczeniu. Nawiązując do pierwszych prac nad założeniami Konstytucji „S” w 1981 r. w ramach COIU „S” (www.coiu.pl) kierowanym przez Kazimierza Barczyka, zaproponował podobnie powołanie Społecznej Komisji Konstytucyjnej dla opracowania Obywatelskiego Projektu Konstytucji „Solidarności”. Na swój koszt wydrukował zaproszenia oraz plakat (opracowany przez jego małżonkę artystę-plastyka Annę Jadowską-Barczyk) i rozesłał. W dniu 5 grudnia 1993 r. na konferencję z całej Polski przybyło kilkaset osób. Wcześniej o godz. 9.00 została odprawiona przez ks. prałata Józefa Maja  msza św. w katedrze na Wawelu, po której zostały złożone kwiaty na grobie Józefa Piłsudskiego.  12 stycznia 1994 r. Komisja Krajowa „S” autoryzowała powołanie SKK dla opracowania OPK ”S”. 5 lutego 1994 r. w Senacie odbyło się pierwsze posiedzenie SKK, na zaproszenie i pod przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego. Inicjator opracowania OPK „S” Kazimierz Barczyk poinformował uczestników konferencji odbywającej się w Senacie, że proponuje powołania SKK i opracowanie OPK „S” gdyż wychodził z założenia iż największy w dziejach świata obywatelski pokojowy ruch 10 mln „Solidarność” musi mieć swoją syntezę prawną obejmującą najważniejsze kwestie społeczne i ustrojowe w swoim projekcie Ustawy Zasadniczej.

Pod OPK „S”, opracowanym w 1994 r. zebrano prawie 2 mln podpisów. Wokół tej akcji powstał efekt „kuli śniegowej” integrujący wokół „S” 40 ugrupowań i środowisk tworzących Akcję Wyborczą „Solidarność”,która w 1997 r. wygrała wybory parlamentarne i utworzyła rząd na czele z premierem Jerzym Buzkiem.

 

 

 

 

Tak o tych wydarzeniach pisał Kazimierz Barczyk w  „Tygodniku Małopolska” w dniu  – Kraków 25 sierpnia 1994 roku – numer 28 (233).„Nowa konstytucja określi podstawowe zasady funkcjonowania Rzeczypospolitej na długie lata. Uchwalenie konstytucji dla III RP ma być najważniejszym etapem procesu przemian ustrojowych po Sierpniu ’80 i zarazem odbudowy demokratycznego Państwa Polskiego.

W grudniu ub. roku z ramienia Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Klubu Radnych „Centro-Prawica” Rada Miasta Krakowa organizowałem w Krakowie I Ogólnopolską Konferencję Centroprawicy, podczas której miałem zaszczyt ogłosić powołanie kilkudziesięcioosobowej Społecznej Komisji Konstytucyjnej. Pracując nad naszym Obywatelskim Projektem Konstytucji pół roku, korzystaliśmy z oparcia Komisji Krajowej „Solidarności” i Klubu Senatorów „S”. Założenia projektu były konsultowane w różnych środowiskach. Projekt jako jedyny jest zarazem reprezentatywny dla „Solidarności”,Centroprawicy i społecznej nauki Kościoła.”