konsul generalny USA w Krakowie będzie wiceambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Konsul generalny USA w Krakowie B. Bix Aliu, awansował na wiceambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie.Władze Małopolski podziękowały konsulowi za ważną pracę na rzecz umocnienia współpracy mędzy oboma regionami i państwami.

Dzięki podpisanej w 2008 roku współpracy pomiędzy Małopolską a stanem Illinois zrealizowano trzy projekty. Od 1 marca 2009 do 31 grudnia 2013 roku Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago realizowały projekt DiAMEnT, którego celem było stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Projekt DiAMEnT powstał jako ponadnarodowy projekt innowacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W maju 2009 roku tematem rozmów z reprezentantami Gwardii Narodowej Stanu Illinois była m.in. wymiana doświadczeń odnośnie do specjalnego programu interwencyjnego dla trudnej młodzieży, prowadzonego w Illinois właśnie przez Gwardię Narodową (tzw. program Lincoln’s Challenge). Gwardia Narodowa Stanu Illinois nawiązała również pierwsze kontakty ze Stowarzyszeniem „U Siemachy” oraz Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Krakowie.

Dwa lata później Biuro Stanu Illinois na Europę Centralną z siedzibą w Warszawie – wraz z Departamentem Handlu Stanu Illinois oraz chicagowskim Związkiem Polonijnych Budowniczych (PACBA) – zorganizowało w Krakowie seminarium na temat tzw. „zielonego budownictwa” (budownictwa ekologicznego), w szczególności na temat proekologicznych technologii, materiałów i przepisów, szeroko propagowanych i wprowadzanych na rynek budownictwa w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: https://www.malopolska.pl