Kontakt

Kancelaria Sejmiku Województwa Małopolskiego
Gabinet Przewodniczącego SWM

Kraków
ul. Basztowa 22, pok. 137
tel.: 12/61 60 964
e-mail: kontakt@barczyk.pl

Napisz bezpośrednio do mnie: