Konwent Przewodniczących Sejmików w Opolu

W dniach 4-6 października w Opolu obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw, Związku Województw RP. Podczas roboczego spotkania, przewodniczący Parlamentów Regionalnych z całej Polski mogli wysłuchać wystąpienia Marszałka Andrzeja Buły, zapoznać się z charakterystyką Województwa Opolskiego, omówić wyniki naborów i realizacji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego oraz wymienić swoje doświadczenia w tym obszarze. Kolejna część spotkania poświęcona była założeniom reformy systemu ochrony zdrowia i wprowadzenia sieci szpitali oraz wyzwań stojących za regionalną reformą.

W programie przewodniczący wysłuchali również sprawozdania z działalność ZW RP, w tym o pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ostatnim punktem zjazdu był wybór Przewodniczącego Konwentu następnej kadencji.

Uczestnicy Konwentu Przewodniczących Sejmików mieli okazję zwiedzić Elektrownię Opole, gdzie dokonana została prezentacja działania kluczowych nowoczesnych urządzeń i instalacji energetycznych odpowiedzialnych za proces wytwarzania energii elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony środowiska.