Konwent Przewodniczących Sejmików

14 maja br. w odbył się Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP. Nasz region reprezentował wiceprzewodniczący Kazimierz Barczyk.

Przewodniczący Sejmików z całego kraju spotkali się w Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego. Gości przywitał marszałek województwa Witold Stępień, który przedstawił zebranym gościom zalety i silne strony regionu. W spotkaniu z przewodniczącymi uczestniczył również Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, który poruszył kwestie kontroli jednostek samorządu terytorialnego.

IMG_5603IMG_5387IMG_5367

Konwent Przewodniczących Sejmików przyjął w tym dniu stanowisko, będące kontynuacją działań konwentu z poprzedniej jego kadencji, któremu przewodniczył Kazimierz Barczyk. Apel ten dotyczy m.in.: Wzmocnienie rangi przewodniczącego sejmiku, jako reprezentującego sejmik na zewnątrz; Możliwość wyłączenia organizacyjnego kancelarii/biur sejmików spod kompetencji marszałków województw i przekazania ich wyłącznej kompetencji przewodniczącym sejmików; Uznanie funkcji przewodniczącego sejmiku za działalność zawodową, podobną do tej, którą wykonują członkowie zarządów województw; Zwiększenie roli sejmików województw w programowaniu funduszy europejskich dla regionów; Ujednolicenie nazewnictwa organów administracji publicznej na poziomie regionów; Umocnienie sejmików województw, jako jedynego organu wybieranego przez obywateli w wyborach bezpośrednich; Umocnienie roli komisji rewizyjnych sejmików województw; Zebranie podstawowych przepisów, ich interpretacji i wszelkich dobrych praktyk w Kodeksie Samorządowym oraz Wzmocnienie organizacyjnej obsługi Radnych Województwa.

Pełną wersję stanowiska: Stanowisko Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP – 14 maja 2015 r

Prezentujemy również podsumowanie działalności Konwentu Przewodniczących pod przewodnictwem Kazimierza Barczyka: Konwent – sprawozdanie 2010-2014