Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

W 2000 r. K. Barczyk zainicjował powołanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wybudowanej i otwartej w Krakowie w 2009 r., która zgodnie ze standardami unijnymi kształci ustawicznie sędziów i prokuratorów oraz kandydatów na te stanowiska. (Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zaproponował mu także, objęcie stanowiska dyrektora tej Szkoły).

W 2000 r. roku poseł Kazimierz Barczyk złożył do Ministra Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego wniosek o utworzenie w Krakowie Krajowej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości albowiem „nikomu kto, świadomy jest demokratycznego państwa prawa, nie może być obojętne, w jaki sposób funkcjonuje i w jaki sposób postrzegany jest jeden z trzech jego filarów –  Wymiaru Sprawiedliwości”.

Pod wnioskiem złożyło podpisy kilkudziesięciu posłów ze wszystkich ugrupowań politycznych.

Na początku 2001 r. w piśmie skierowanym do Kazimierza Barczyka Prezydent Krakowa prof. Andrzej Gołaś w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim Ryszardem Masłowskim zadeklarował na siedzibę szkoły budynek 5 kondygnacyjny o powierzchni 5359 m?.

W 2001 r. roku w piśmie Kazimierza Barczyka do Ministra Sprawiedliwości „wyrażamy wraz z rektorem UJ prof. Franciszkiem Ziejką gotowość przedstawienia Panu Ministrowi w Warszawie wstępnych planów budowy Kampusu z zarezerwowanymi przez Uniwersytet terenami dla potrzeb KSWS”.