Kraków miastem parków i ogrodów

Zorganizowana przez SGPM konferencja „Kraków miastem parków i ogrodów”, kolejny raz zwróciła uwagę, na niewystarczającą ilość terenów zielonych. Zbliżające się ŚDM są idealną okazją by w Łagiewnikach powstał 100 hektarowy park.

Na terenie Krakowa funkcjonują 42 parki miejskie o łącznej powierzchni 395 ha. Obok wartości przyrodniczych dużą atrakcją turystyczną Krakowa powinien być system zieleni fortecznej wokół miasta, dostarczający ok. 282 ha, stanowiąc pierścień zieleni. Nasycenie parkami dzielnic mieszkaniowych jest bardzo zróżnicowane, ale absolutnie trzeba uznać je za niewystarczające.

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku gromadząc ok. 2-3 miliony osób z całego świata. Jest to bezprecedensowe wydarzenie i wielkie wyzwanie logistyczne szczególnie dla władz Krakowa jak i całej Małopolski. Bez wątpienia „sercem” tygodniowych wydarzeń będą Sanktuaria Bożego Miłosierdzia oraz Świętego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach i otaczający je teren porośnięty samosiejkami.

Obszar ok. 100 ha tzw. „Białych Mórz” – zdegradowany, poprzemysłowy i wymagający rekultywacji teren, wokół powstającego Centrum Jana Pawła II, należący do Gminy Miejskiej Kraków, jest miejscem o ogromnym potencjale rozwoju poprzez przystosowanie go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Spowoduje to powstanie pięknego zespołu parkowo-wypoczynkowego na zielonej mapie Krakowa – np. nazwanego im. Jana Pawła II (tam w czasie II wojny światowej w kamieniołomie pracował Karol Wojtyła) – zarówno dla uczestników ŚDM, 2 mln corocznie przybywających tam pielgrzymów oraz mieszkańców Krakowa i Małopolski.

30 maja br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwróciło się do Prezydenta Krakowa o przygotowanie projektu polegającego na rewitalizacji tego obszaru wokół Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, którego właścicielem jest Gmina Kraków.

SGiPM apeluje do Prezydenta Krakowa o złożenie wniosku grantowego na realizację projektu budowy nowego parku i pozyskanie finansowania z funduszy UE – szczególnie ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który dysponuje kwotą 20 mld euro, ewentualnie z RPO.

To ostatni moment na mobilizację, opracowanie programu działań oraz przygotowanie terenów zielonych i parków m.in. do przyjęcia przez tydzień uczestników ŚDM, na czele z Błoniami, Parkiem Jordana, Zakrzówkiem i innymi terenami zielonymi, które powinny stać się całoroczną wizytówką Krakowa.

Należy wspierać inicjatywy obywatelskie, których najlepszym przykładem jest projekt Ogrody Nowej Huty, którego celem jest poprawa stanu zieleni i integracja lokalnych społeczności. Od kilku lat, co rok w Nowej Hucie na wniosek społecznych grup mieszkańców powstają dwa nowe ogrody, po ok. 1 ha. Mieszkańcy realizują społecznie częściowo dofinansowany projekt, a następnie zobowiązują się do opieki nad ogrodem przez 5 lat po jego utworzeniu.

za: sgpm.krakow.pl