Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii po remoncie

22 stycznia odbyło się otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz pracowni diagnostycznych w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu województwa i RPO WM na lata 2014-2020.

 

W ramach inwestycji zostało zakupione niezbędne nowoczesne wyposażenie i aparatura medyczna. Wykonano również niezbędne roboty budowlane, instalacyjne oraz zagospodarowano otoczenie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Inwestycja objęła rozbudowę i przebudowę budynku bloku operacyjnego wraz z zapleczem obejmującym: Blok Operacyjny (3 sale), salę wybudzeniową (5 łóżek), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (3 łóżka, izolatka 1 łóżko), Centralną Sterylizację, pracownię RTG, USG i densytometrii, łącznik i inne wymagane pomieszczenia towarzyszące (np. porządkowe, magazynowe, socjalne, sanitariaty) oraz adaptację pomieszczeń w budynku nr 2 w zakresie wykonania Izby przyjęć, banku krwi i izolatki. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością częściową.

Inwestycja w liczbach

Całkowita wartość projektu – 38 682 561 zł, w tym:

  • Dofinansowanie z UE (MRPO WM na lata 2014-2020): 19 200 000 zł
  • Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 10 400 000 zł
  • Dofinansowanie z PFRON: 355 304 zł
  • Wkład własny: 8 727 257 zł