Krakowskie Forum Energia w Gminie

12 września w Sali Obrad UMK odbyło się XXIV Forum Energia w Gminie. Jest to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji.

Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Odbyły się ponadto konsultacje dla przedstawicieli samorządów z zakresu finansowania inwestycji w ramach tzw. programów parasolowych: przygotowanie inwestycji, audyt obiektów, sporządzenie programów funkcjonalno-użytkowych, realizacja inwestycji.

Współorganizatorem Forum było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski a patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.