Krzyż Małopolski dla Prof. Władysława Strożewskiego

Za zasługi na rzecz Małopolski – odznakę honorową „Krzyż Małopolski” wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk wręczył profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu.

Prof. Stróżewski  w roku 1957 rozpoczął pracę w Katedrze Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny „Kwartalnika Filozoficznego” i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Ignatianum w Krakowie. Kontynuuje przede wszystkim tradycję fenomenologii Ingardena. Do najważniejszych kwestii rozwijanych przez Stróżewskiego należą zagadnienie negacji i niebytu, problematyka twórczości, aksjologiczna struktura człowieczeństwa, hermeneutyka boskości, piękna i podstawowych kategorii ontologicznych. W listopadzie 2002 r., za książkę O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, otrzymał Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. W 2003 roku Uniwersytet Jagielloński przyznał mu tytuł doktora honoris causa.