Krzyż Wolności i Solidarności

W dniu 10 listopada 2015 r. na wniosek Prezesa IPN, Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierz Barczyk został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

W ręczenia dokonał Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4) te wyjątkowe odznaczenia państwowe ? Krzyż Wolności i Solidarności ? przyznawane są działaczom opozycji niepodległościowej z lat 1981?1989.

Krzyż Wolności i Solidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich. Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez rok:
? byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, lub
? prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.