LI Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wojewódzki Program Opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017, wsparcie restauracji kapliczek czy projekt Nowa Huta Przyszłości ? tymi tematami zajmowali się radni Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Na ratunek małopolskim zabytkom
Radni przyjęli Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017. Dokument jest kontynuacją działań województwa w latach 2005-2009 i 2010-2013. Wśród obiektów, które są szczególnie zagrożone i mogłyby liczyć na wsparcie, wymienia się m.in. opuszczony zespół klasztorny z kościołem pw. Św. Ducha w Książku Wielkim, synagogę w Wieliczce, zespół pałacowy w Pławowicach czy szpital św. Ducha w Bieczu.
Warto przypomnieć, że program na lata 2014-2017 zyskał pozytywną opinię Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W trosce o niszczejące kapliczki
Sejmik Województwa Małopolskiego zgodził się na udzielenie pomocy finansowej dla niszczejących kapliczek. Suma wszystkich dotacji to 208 tys. zł. Dzięki przekazanym środkom uda się odnowić m.in. kapliczkę w Łowczówku (4 tys. zł), pw. Św. Kingi w Starym Sączu (4 tys. zł), w Łapszowie (3 tys. zł) czy figurę NMP Niepokalanie Poczętej w gm. Żabno (3 tys. zł).
Przypomnijmy, wsparcia udzielono w ramach konkursu pn. ?Kapliczka?, na który wpłynęło 82 wniosków z prośbą o dotację. Wybrano 56 obiektów.

Przyszłość Nowej Huty
W poniedziałek radni wyrazili również zgodę na przystąpienie Województwa Małopolskiego do spółki akcyjnej Kraków Nowa Huta Przyszłości. Co ważne ? na zakup akcji zostanie przeznaczone nie więcej niż 500 tys. zł.
Warto przypomnieć, że celem spółki jest zaaktywizowanie gospodarcze Nowej Huty poprzez rewitalizację wybranych obszarów. Wśród planowanych inwestycji są m.in. utworzenie Centrum Logistycznego i Parku Technologicznego w strefie aktywności gospodarczej w Nowej Hucie, powstanie Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych (tzw. Błonia 2.0) czy zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego.
Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna to efekt współpracy Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

za: malopolskie.pl