Lider Małopolski 2022

Kapituła Konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcia Roku  w Małopolsce – Lider Małopolski”, w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – od 23 lat co roku wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

Kazimierz Barczyk – przewodniczący SGiPM i pomysłodawca Konkursu – podkreśla, że  Konkurs LIDER MAŁOPOLSKI jest znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania „lokomotyw Małopolski”: najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji wpływających na dynamiczny rozwój.

W tym roku Kapituła postanowiła w sposób szczególny wyróżnić Tytułem Specjalnym LIDER MAŁOPOLSKI Polską Akademię Umiejętności w 150. rocznicę jej powołania. Powołana w Krakowie w r. 1872 PAU po przekształceniu założonego w 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego łączyła polskie środowiska naukowe z 3 zaborów. Obecnie jest najstarszą polską korporacją naukową o międzynarodowej sławie i prestiżu skupiającą kilkusetosobową elitę polskich i zagranicznych naukowców.

PAU, reaktywowana w 1989 roku po 35 latach zawieszenia działalności (narzuconego przez władze PRL) bez wątpienia jest „perłą w koronie polskiej nauki”, prowadzi szeroką działalność naukową, organizuje i wspiera badania naukowe.

Warto podkreślić, że zarówno poprzedni Prezes PAU prof. Andrzej Białas, jak i obecny prof. Jan Ostrowski zostali uhonorowani przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Tytułem MAŁOPOLANIN ROKU.

Tradycyjnie Kapituła przyznała także 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI następującym przedsięwzięciom.

  1. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa – projekt  „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – w 6000 domach instalacje fotowoltaiczne z ok. 50% dofinasowaniem, w 31 małopolskich gminach, wartość projektu to 110 mln zł.
  2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – TUNEL NA ZAKOPIANCE w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój – najdłuższy 2-kilometrowy tunel w ciągu drogi S7 Lubień – Rabka-Zdrój, koszt budowy 2,5 mld zł,
  3. Gmina Dobczyce – ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO ORAZ ZAMKU DOBCZYCKIEGO (III etap 2018-2022) –  projekt za 15 mln zł
  4. Samorząd Województwa Małopolskiego – Małopolska Tarcza Humanitarna – 100 mln zł na wsparcie Ukrainy oraz zadań związanych z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy, 100 generatorów prądu dla Obwodu Lwowskiego
  5. Samorząd Miasta Krakowa – TRASA ŁAGIEWNICKA – kluczowa inwestycja dla komunikacji tramwajowej i drogowej południowych dzielnic Krakowa, w rejonie sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II i Kampusu Uj na Ruczaju dla 20 tys. studentów, koszt 840 mln zł
  6. Powiat Nowosądecki – BUDOWA HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ przy Zespole Szkół w Marcinkowicach –  w ramach budowy Powiatowego Centrum Sportu za 20 mln zł
  7. Krakowskie Festiwale o randze europejskiej: MATERIA PRIMA oraz OPERA RARA. Festiwal MATERIA PRIMA to Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy; Festiwal OPERA RARA Kraków to jedyny w Polsce festiwal operowy realizujący międzynarodowe inscenizacje oper różnych epok.
  8. DIAGNOSTYKA – największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych – ponad 180 laboratoriów i około 1100 punktów pobrań. Rocznie wykonuje ponad 120 mln badań dla około 20 mln pacjentów.
  9. Fundacja PROMYK – ZIELONY DOMEK w Krakowie – założone i prowadzone przez Maję Zagajewską, jedyna w Polsce placówka wykorzystująca francuski wzorzec. We Francji działa ponad 1200 takich placówek wspierających szczególnie psychologicznie młodych rodziców i dzieci do lat 3.
  10. Samorząd Miasta Tarnowa – remont i modernizacja kamienicy Rynek 4 dla TARNOWSKIEGO PARKU DOŚWIADCZEŃ – PASAŻ ODKRYĆ – placówka realizuje nowatorsko stałe zajęcia tematyczne, interaktywne zwiedzanie, ale także imprezy popularyzujące naukę. Koszt projektu 10 mln zł.

Kazimierz Barczyk Przewodniczący Kapituły SGiPM uzgodnił z Prezesem PAU, że uroczystość wręczenia Tytułów odbędzie się w prestiżowej Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul Sławkowskiej 17.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisami przedsięwzięć i uzasadnieniami przyznania Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI także na stronie SGiPM www.sgpm.krakow.pl