LIFE – w walce o lepsze powietrze

W środę oficjalnie ruszył projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce. Dzięki staraniom Samorządu Województwa Małopolskiego udało się zachować pierwotną wysokość dotacji od Komisji Europejskiej (ok. 42 mln zł). Co więcej ? w porównaniu z pierwszymi założeniami tego innowacyjnego projektu Województwa Małopolskiego ? w działania włączyli się nowi partnerzy, w tym Województwo Śląskie. Projekt LIFE ma być realizowany do 2023 r.

Aktualnie w projekt LIFE jest zaangażowane 56 małopolskich gmin i 6 partnerów, w tym czeskie ministerstwo środowiska, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Krakowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii (ESCO), The Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).  W obowiązującym wariancie wzrósł wkład własny wszystkich partnerów. W sumie wartość całego projektu LIFE wyniesie ok. 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł.

Przypomnijmy, najważniejszymi założeniami projektu LIFE jest utworzenie sieci eko-doradców w małopolskich gminach, którzy będą: wspierać wdrażanie ?Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego?, pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania. Dodatkowo będzie funkcjonowało Centrum  Kompetencji, z którego będą mogły korzystać wszystkie samorządy lokalne ? znajdą tam fachową bazę wiedzy i szkolenia. Planuje się również utworzenie międzyregionalnej bazy źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Warto podkreślić, że projekt zintegrowany LIFE, którego koordynatorem jest Województwo Małopolskie został uznany przez Komisję Europejską za najlepszy z 39 projektów z całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego KE zdecydowała o przyznaniu tak wysokiej dotacji.

(za www.malopolskie.pl)