LIII Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Przejęcie prowadzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, dofinansowanie dla małopolskich remiz strażackich oraz kwestia pomocy społecznej dla mieszkańców województwa ? m.in. o tych tematach dyskutowali radni podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przed wakacjami.

Obrady LIII Sesji Województwa Małopolskiego rozpoczęły się nietypowo ? występem artystów z Meksyku, którzy goszczą w naszym regionie przy okazji I Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Marszałek Marek Sowa podziękował za koncert i zaprosił radnych oraz wszystkich gości na festiwal, który odbędzie się już w tym tygodniu w Myślenicach, Wygiełzowie oraz Miechowie. Natomiast wicemarszałek Wojciech Kozak przekazał władzom regionu logo województwa wykonane przez małopolskie przedszkolaki. Prezent został złożony na ręce Przewodniczącego Sejmiku Kazimierza Barczyka.

W trosce o przyszłych mistrzów 

Obrady sejmiku rozpoczęła dyskusja nad kwestią przejęcia przez Województwo Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zakopiańska placówka kształci wybitnych polskich sportowców, jej absolwentami są m.in. Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk. Podczas sesji Jacek Krupa ? członek Zarządu Województwa Małopolskiego ? zapewniał, że Województwo powinno znaleźć pieniądze na działania inwestycyjne, szczególnie na modernizację bazy sportowo-dydaktycznej zespołu szkół. ? Ponad 85 olimpijczyków, 10 medali na igrzyskach olimpijskich, wiele innych nagród i tytułów ? nikt chyba nie wątpi, że to placówka, której działalność ma charakter ponadregionalny, ogólnopolski ? mówił Jacek Krupa. ? By takie sukcesy sportowe były możliwe potrzebne jest wsparcie m.in. na budowę nowoczesnej sali gimnastycznej. Mamy dużo większe możliwości niż powiat, dlatego jestem przekonany, że ta szkoła powinna być zarządzana przez Województwo.

Głos w dyskusji zabrali także goście lipcowej sesji, czyli Andrzej Skupień ? wicestarosta wicestarosta tatrzański oraz Barbara Sobańska ? dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. ? Dajmy szansę tej zdolnej młodzieży na to, by mogła rozwijać swoje zainteresowania i talenty ? apelowała do radnych dyrektor ZSMS, przedstawiając historię i ofertę edukacyjną szkoły. ? Prowadzenie tej szkoły to część większego planu, który obejmuje nie tylko kształcenie młodzieży pod kątem osiągnięć sportowych, ale też tworzenie infrastruktury sportowej i szkoleniowej na terenie Małopolski ? stwierdził marszałek Marek Sowa. ? Jestem przekonany do realizacji tego pomysłu, bo to również element budowania wizerunku Małopolski na arenie międzynarodowej. Opinię marszałka poparli również w swoich wystąpieniach radni Leszek Zegzda, Jan Hamerski i Barbara Dziwisz.

Władze Małopolski zadeklarowały gotowość do zarządzania szkołą już od 1 września 2014 br.

Zmiany w finansach Województwa

Sejmik uchwalił także zmiany w budżecie Województwa na rok 2014 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Władze regionu zadecydowały o większym dofinansowaniu na działania związane z rozwojem i promocją oferty turystycznej regionu. Na wsparcie mogą liczyć także projekty edukacyjne takie jak m.in. ?Noc Naukowców 2014?. Pomoc finansową otrzymają także Muzeum Tadeusza Kantora i nowa Cricoteka, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Natomiast zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają m.in. na wprowadzeniu do niej dwóch nowych zadań: opracowania  koncepcji programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim (na ten cel przeznaczonych zostanie w latach 2014-2015 z budżetu Województwa i środków UE 4 mln zł) oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych (w latach 2015-2017 ponad 14 mln zł z budżetu państwa). Sejmik zadecydował także o wpisaniu do prognozy 19 projektów inwestycji drogowych. Koncepcje realizacji konkretnych odcinków małopolskich dróg przedstawił wicemarszałek Roman Ciepiela. ? Te 19 zadań to wynik naszej kilkuletniej pracy z małopolskimi gminami i powiatami. Inwestycje będą współfinansowane z pieniędzy unijnych, które Województwo Małopolskie otrzyma w perspektywie finansowej 2014-2020 ? przypomniał wicemarszałek.

Pomoc społeczna dla mieszkańców Małopolski

Natomiast wicemarszałek Wojciech Kozak przedstawił raport o poziomie pomocy społecznej w Małopolsce w ubiegłym roku. ? Małopolska nie jest odosobnionym przypadkiem ? tak jak w całym kraju, rośnie u nas odsetek osób w wieku emerytalnym, natomiast spada odsetek dzieci i młodzieży. Jednak, mimo tej niekorzystnej tendencji, liczba mieszkańców województwa stale rośnie. Wszystko za sprawą ciągłych migracji do naszego regionu. Jest to więc dowód na to, że Małopolska jest w dalszym ciągu atrakcyjnym miejscem do życia ? tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kozak. Dokument wywołał dyskusję na temat działań, jakie podejmują w tym roku, by pomóc potrzebującym.

Wsparcie na modernizację remiz 

Sejmik Województwa podjął także decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla gmin, które chcą wyremontować remizy strażackie. Dzięki głosom radnych dofinansowanie otrzyma aż 131 samorządów. Wsparcie zostanie udzielone w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014”. Łącznie na ten cel zostanie przeznaczone ponad 3,8 mln zł.

Warto dodać, że gościem lipcowego posiedzenia SWM był Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Mróz.

Radni za rozwiązaniem Komitetu Kraków 2022

? Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, że nie chcą w swoim regionie Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dlatego istnienie stowarzyszenie, które miało wspierać starania miasta o organizację olimpiady, stało się bezzasadne ? powiedział członek Zarządu Województwa i Wiceprzewodniczący Komitetu Jacek Krupa. Na temat uczestnictwa Małopolski w staraniach o ZIO 2022 wypowiadał się też marszałek Marek Sowa: ? Wszystkie informacje dotyczące komitetu i jego majątku powinny być jawne i dostępne dla zainteresowanych. Województwo Małopolskie, jako członek komitetu, nie ma sobie nic do zarzucenia ? stwierdził marszałek.

Sejmik podjął uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022. Oznacza to, że podczas kolejnego spotkania stowarzyszenia przedstawiciel województwa będzie głosował za jego rozwiązaniem. Każda z jednostek samorządu terytorialnego, która współtworzyła komitet (Gmina Miejska Kraków, Miasto Zakopane, Województwo Małopolskie, Gminy Kościelisko i Bukowina Tatrzańska) powinna podjąć teraz w drodze uchwały decyzję o likwidacji Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Jeżeli tak się stanie, to stowarzyszenie będzie mogło zostać rozwiązane podczas najbliższego walnego zgromadzenia Komitetu.

Podsumowanie realizacji MRPO za 2013 rok

Sesję zakończyła prezentacja bieżącego stanu realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dokonana przez Stanisława Sorysa ? członka Zarządu Województwa Małopolskiego.Cieszy nas szczególnie to, że pod względem wdrażania II osi MRPO, czyli tej dedykowanej przedsiębiorcom, w Małopolsce nie ma białych plam. Każdy powiat wziął udział w konkursie i otrzymał wsparcie ? podkreślał Stanisław Sorys.

Wdrażanie MRPO 2007-2013 jest już na finiszu. Do tej pory złożono 1750 projektów o łącznej wartości ponad 7 mld zł, z czego do dofinansowania wybrano 1038 na łączną kwotę ponad 4,8 mld zł.

za: malopolskie.pl