LIV sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zmiany na rynku pracy i kierunki polityki senioralnej, a także priorytety współpracy zagranicznej oraz sytuacja zdrowotna w Małopolsce ? na te tematy mówili radni województwa podczas dzisiejszej, LIV sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Pierwsze powakacyjne obrady radnych województwa rozpoczął Przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk od powitania gości, wśród których znaleźli się m.in. minister Władysław Kosiniak-Kamysz, posłowie na Sejm RP Józef Lassota oraz Elżbieta Achinger, a także liczni przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, zwłaszcza Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Małopolska ? dobre miejsce do życia i pracy

Ważnym tematem sesji było wparcie dla ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy, pomoc dla rodzin wielodzietnych oraz kierunki polityki senioralnej w Małopolsce. Zaproszenie na posiedzenie sejmiku przyjął minister Władysław Kosiniak-Kamysz, który swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia działań resortu w ramach rozwoju rynku pracy. Mówił m.in. o reformie urzędów pracy oraz programach aktywizacji osób bezrobotnych, zwłaszcza osób młodych. ? Nie ma ważniejszego zadania, niż zapewnienie wsparcia dla osób młodych, zwłaszcza tych, którzy poświęcają swój czas, energię oraz środki finansowe, by się kształcić i kończyć studia wyższe ? podkreślał minister. ? Oczywiście przy zachowaniu szacunku i wypracowaniu programów wsparcia również dla tych, którzy kończą szkoły zawodowe i technika, decydując się na zdobycie zawodu. Minister podkreślił również, że realizowane w Małopolsce, proponowane przez sejmik i zarząd województwa programy aktywizacji zawodowej oraz polityki zatrudnienia należą do najlepszych w Polsce.

Minister Kosiniak-Kamysz szeroko omówił kwestie realizowanej przez rząd polityki prorodzinnej oraz zachęcał radnych do promowania programu Karta Dużej Rodziny. ? Widać rosnące zainteresowane tym projektem. Ponad 250 tyś osób zgłosiło wniosek o przyznanie takiej karty, w tym 30 tyś z Małopolski ? poinformował szef resortu. ? Rodzina wielodzietna to rodzina patriotyczna, taka która dba o sytuację społeczną i ekonomiczną całego kraju. Istotnym elementem działań władz państwowych są również programy wsparcia dla seniorów. Jak zauważył minister opracowanie strategii polityki senioralnej w Polsce byłoby niemożliwe bez zaangażowania organizacji pozarządowych. ? To były dobre 4 lata dla Małopolski ? tymi słowami zakończył swoje wystąpienie minister Kosiniak-Kamysz.

Prezentacja ministra rozpoczęła debatę na temat rynku pracy oraz polityki społecznej w Małopolsce. W dyskusji wziął udział marszałek Marek Sowa: ? Kondycja małopolskich rodzin należy do jednych z najlepszych w Polsce. To widoczne w wielu obszarach, np. jeżeli chodzi o trwałość małżeństw oraz dzietność ? marszałek przedstawił szereg programów, które realizowane są w Małopolsce na rzecz rodzin wielodzietnych. Mówił także o dostępie do edukacji oraz wyrównywaniu szans dla dzieci z rodzin 4+. ? W Małopolsce nie tylko rodzi się więcej dzieci niż w innych regionach Polski, ale żyje się tu też dłużej. Dlatego tak ważna jest polityka senioralna i programy aktywizujące osoby starsze. Jeszcze kilka lat temu takie działania w ogóle nie były w naszym regionie podejmowane, dziś możemy się pochwalić jedną z największych i najlepszych ofert przedsięwzięć kierowanych do osób starszych. W debacie wzięli udział również radni sejmiku: Krzysztof Tenerowicz, Grzegorz Biedroń, Bogusław Mąsior, Marta Mordarska, Kazimierz Czekaj, Jacek Soska, Grzegorz Gondek.

Pierwszy dzwonek

Radni zadecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej na realizację projektu „Pierwszy dzwonek”. Inicjatywa ta realizowana jest po raz pierwszy. Dzięki wsparciu samorządu w wysokości aż 5,5 mln zł uda się pomóc uczniom z rodzin wielodzietnych 4+ w każdej małopolskiej gminie. Wsparcie otrzyma ponad 36 tys. osób.

Małopolska stawia na współpracę zagraniczną

Podczas sesji przyjęty został również dokument pt. ?Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Małopolskiego?. Podstawowym elementem polityki zagranicznej regionu pozostaje współpraca z regionami państw UE, która ma służyć wymianie doświadczeń w ramach sprawniejszego pozyskiwania środków unijnych i ich dysponowania, a także wspólnych inicjatyw o charakterze gospodarczym. Województwo Małopolskie stawia także na zacieśnienie współpracy z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej, a szerzej z Europy Środkowej. Radni podkreślali także konieczność podejmowania wspólnych działań z organizacjami i instytucjami skupiającymi Polonię. Radni rozmawiali również o wspólnej promocji województw Polski Południowej: województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego w Brukseli.

Zdrowa Małopolska

Podczas obrad radni rozmawiali również na temat bezpieczeństwa sanitarnego województwa, leczenia geriatrycznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Decyzją sejmiku gmina Tarnów otrzymała ponad 33 tys. zł na działania związane z realizacją Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. ? Warto podkreślić, że program ten został bardzo wysoko oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych ? zauważył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Podjęte zostały również decyzje w sprawie dwóch szpitali. Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Śniadeckiego w Nowym Sączu rozszerzy swoją działalność o świadczenia z zakresu urologii. Natomiast w Szpitalu Specjalistycznym im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie nadal dostępny dla pacjentów będzie Oddział Neurologiczny.

Pomoc dla Kolei Małopolskich

Radni przegłosowali uchwałę o objęciu udziałów w spółce Koleje Małopolskie. Znaczy to, że sejmik wyraził zgodę na dokapitalizowanie Kolei Małopolskich kwotą 1,5 mln zł. Środki te pozwolą na planowane uruchomienie przewozów od 14 grudnia 2014 roku oraz umożliwią ich funkcjonowanie na pierwszym etapie działalności. ? Spółka, po zatwierdzeniu nowego rozkładu jazdy, będzie realizować kolejowe przewozy pasażerskie na trasie Kraków- Wieliczka, a w następnej kolejności: na trsie Kraków-Balice ? mówił Jacek Krupa, Członek Zarządu WM.

Apele i rezolucje sejmiku

Sejmik zaapelował do władz krajowych i samorządowych, mieszkańców Małopolski, organizacji humanitarnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także mediów o pomoc dla uchodźców z Regionu Kurdystanu. ? Jesteśmy gotowi przygotować akcję humanitarną z pomocą dla uchodźców z Kurdystanu, albo w formie zakupu potrzebnego sprzętu ? namiotów, śpiworów, lekarstw ? albo w formie wsparcia finansowego dla konkretnych organizacji pozarządowych, które działają już na miejscu ? zapowiedział wicemarszałek Roman Ciepiela.

Radni zaapelowali także o zapewnienie możliwości leczenia geriatrycznego: ? W Małopolsce można kształcić geriatrów tylko w trzech jednostkach. W świetle starzenia się naszego społeczeństwa, to stanowczo za mało ? apelowała Małgorzata Radwan-Ballada, Przewodnicza Komisja Ochrony Zdrowia. W poniedziałek przyjęto także rezolucję w sprawie niepodnoszenia podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe w roku budżetowym w 2015 roku. Sejmik przyjął również rezolucje w sprawie uczczenia ważnych dat, są to okrągłe rocznice urodzin Romana Dmowskiego, Władysława Grabskiego oraz Wincentego Witosa.

za: malopolskie.pl