LVII Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jak zmieniła się i wypiękniała Małopolska przez ostatnie cztery lata? Podsumowania mijającej kadencji samorządu województwa dokonają dziś przedstawiciele władz naszego regionu.

Ostatnią sesję sejmiku otwarł uroczyście przewodniczący Kazimierz Barczyk. Powitał on zgromadzonych radnych oraz gości, wśród których znaleźli się m.in. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, posłowie na Sejm RP Józef Lassota, Lidia Gądek, Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak. W ostatnim czasie współpraca między dwoma regionami była ważnym elementem tworzenia silnego europejskiego regionu Polski Południowej.

Podsumowanie prac Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego

Podsumowania ostatnich czterech lat dokonali przewodniczący poszczególnych komisji sejmiku. Radny Kazimierz Czekaj z Komisji Budżetu, Mienia i Finansów zaliczył do najważniejszych osiągnięć samorządu inwestycje infrastrukturalne związane z rozwojem dróg, kolei i lotniska w Krakowie-Balicach. Radny Grzegorz Biedroń z Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą zauważył, że cztery lata pracy sejmiku zostały dobrze wykorzystane ? Pokazaliśmy, że potrafimy się mądrze i spokojnie różnić ? stwierdził. Natomiast Barbara Dziwisz przewodnicząca Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki podsumowała najważniejsze inicjatywy edukacyjne, przede wszystkim liczne programy wsparcia dla uczniów, studentów oraz nauczycieli w Małopolsce. O działaniach Komisji Kultury mówił Leszek Zegzda: ? Możemy odczuwać dużą satysfakcję. Udało się zrobić bardzo dużo, a czeka nas jeszcze więcej dobrego w najbliższej przyszłości. Zapowiedzią tego jest choćby wynegocjowany przez marszałka Kontrakt Terytorialny, w którym ujęto najważniejsze dla regionu inwestycje ? podkreślał radny, dodając, że obecny marszałek był też w imponujący sposób dyspozycyjny i mobilny.

Natomiast radna Małgorzata Radwan-Ballada z Komisji Ochrony Zdrowia zauważyła, że praca tej komisji należała do wyjątkowo trudnych i odpowiedzialnych. Za największy sukces uznała prowadzone na terenie Małopolski akcje profilaktyczne. Józefa Szczurek-Żelazko z Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej zauważyła pozytywną zmianę w podejściu władz samorządowych do problemów małopolskich rodzin. Podkreśliła, że obecnie polityka prorodzinna jest ważnym obszarem działań zarówno Sejmiku, jak i Zarządu Województwa Małopolskiego. Adam Domagała, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego docenił doskonała współpracę między samorządem a instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w regionie, podkreślił jednocześnie, że wyzwaniem dla dalszych działań samorządu będzie zrównoważony rozwój Małopolski. Radna Lucyna Malec z Komisji Rolnictwa i Franciszek Bachleda-Księdzularz z Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym podziękowali pracownikom urzędu marszałkowskiego oraz dyrektorom Departamentów związanych z zakresem merytorycznym prac danych komisji.

O działaniach Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą mówił Stanisław Handzlik. Według radnego najważniejsze projekty komisji to te związane z pomocą młodzieży ze Wschodu, zwłaszcza z Litwy i Ukrainy. ? Dobra komunikacja i infrastruktura to najważniejsze dla młodych naukowców, którzy chcą współdziałać z biznesem w Małopolsce ? takie wnioski z prac najmłodszej komisji przedstawił Krzysztof Tenerowicz. Jak podkreślał, w pracę Komisji ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zaangażowała się blisko setka ekspertów. Piotr Sak, przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej wyraził natomiast nadzieję, że rozpoczęte przez członków komisji działania będą kontynuowane. O pracy Komisji Rewizyjnej mówił Zygmunt Berdychowski, przez cztery lata komisja odbyła 100 posiedzeń. Radny podkreślił profesjonalizm małopolskich samorządowców oraz pracowników UMWM. Podziękował zwłaszcza Sekretarzowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów ? Zawsze z dumą podkreślam, że administracja regionalna to przykład dobrze funkcjonującej struktury. Samorząd województwa powinien być wzorem dla władz gminnych, powiatowych, a nawet krajowych.

Przewodniczący Kazimierz Barczyk podkreślił, że sejmik IV kadencji był wyjątkowo aktywny. Odbyło się aż 57 posiedzeń (dla porównania w poprzednich kadencja SWM zebrał 49,51 i 52 razy). O pracowitości radnych świadczy też liczba uchwalonych aktów prawnych, a także apeli i rezolucji. W porównaniu do poprzednich lat wyraźnie widać też wzrost liczby interpelacji radnych. ? Szereg powziętych przez nas apeli i rezolucji jest o tyle ważne, że były one małopolskim głosem w sprawach ważnych i palących, które dotyczyły całego kraju ? podkreślił przewodniczący. Podziękowania dla swoich współpracowników złożyli także Wiceprzewodniczący Renata Godyń-Swędzioł, Jacek Soska oraz Bogusław Mąsior.

Podziękowania dla władz regionu

Gratulacje i podziękowania małopolskim samorządowcom złożył Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. ? Ważniejsze od bogactwa Małopolski, jest potencjał tego regionu. To tu co roku przeprowadza się kilka milionów osób, w tym wielu obcokrajowców. A przecież wiadomo, że  nikt nie przeprowadza się do regionu bez perspektyw, bez ambicji.  Ludzie chcą żyć i  pracować w miejscu, gdzie jest twórcza i dobra atmosfera. To Państwo kierowaliście tym regionem przez ostatnie 4 lata ? mówił wojewoda i dodał ? Postawili Państwo mądrze na tych aktywnych, ale tych zapomnianych. Bo bez pierwszych nie ma postępu, bez drugich ? serca. Nie można zapomnieć o tych, którzy są lokomotywa, ale też tych ? którzy potrzebują wsparcia. Wojewoda w sposób szczególny podziękował marszałkowi Markowi Sowie i podkreślił jego wyjątkową aktywności, pracowitości i szacunku dla drugiego człowieka. ?Każdemu regionowi życzę takiego gospodarza.

Gościem ostatniej sesji był Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Andrzej Gościniak przypomniał, że to właśnie Małopolska i Śląskie otrzymają najwięcej w ramach RPO 2014-2020. Wszystko dzięki mądrej polityce, w ramach której władze regionów przewidziały, że UE będzie promować programy ponadregionalne. Wspomniał m.in. wspólną sesję obu sejmików, spotkanie z prezydentem RP w Oświęcimiu dotyczące Strategii Polski Południowej.

 

za: malopolskie.pl

fot. Robert Skowronek