Małopolska apeluje o drogi ekspresowe

Grzegorz Skowron, Małopolska apeluje o drogi ekspresowe, ?Dziennik Polski? 30.10.2012, s.4

?Pięć województw przez które przebiega droga ekspresowa S7, domaga się przyspieszenia w przygotowaniach do budowy trasy na całym jej przebiegu.

Rezolucje w tej sprawie przyjął wczoraj Sejmik Województwa Małopolskiego. Kazimierz Barczyk, jego przewodniczący zaznaczył, ze rezolucje podobnej treści w tym miesiącu przegłosują lub przegłosowały inne sejmiki. Do małopolskiej rezolucji dopisano żądanie konkretnych działań dla budowy północnej obwodnicy Krakowa.