Małopolska Rada Ambasadorów

Odbyło się spotkanie Ambasadorów Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie. Ambasadorowie podsumowali  kwestię zagadnień do wystawy stałej – czyli wyników dotychczasowej pracy MCN.
W grudniu ub. roku Sejmik Województwa formalnie powołał „Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie”. Instytucja została utworzona m.in. w celu przeprowadzenia procesu budowy i wyposażenia docelowej siedziby. MCN ma również już teraz prowadzić bieżące działania z zakresu popularyzacji nauki. Do momentu otwarcia nowego obiektu zespół dedykowany pracom nad MCN, budować będzie potencjał kadrowy i organizacyjny, aby w przyszłości podołać wszystkim wyzwaniom stojącym przed centrum nauki.

Źródło: mcn.malopolska.pl