Małopolska wieś – nowe wyzwania

Już po raz czwarty w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce drobnych gospodarstw rolnych. Obecnie nie tylko mieszkańcy miast, lecz także rolnicy muszą kształcić się przez całe życie, zdobywać nowe umiejętności, dlatego też tak ważne staje się odpowiednie dopasowanie edukacji do potrzeb rynku, również tej w zakresie rolnictwa i agrobiznesu.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, podkreślił znaczenie, jakie dla polskiej wsi i obszarów wiejskich ma Wspólna Polityka Rolna.  Podkreślił dodatkowo, że po raz pierwszy w założeniach do przyszłego PROW na lata 2014-2020 będą wyodrębnione działania skierowane właśnie do tych rozdrobnionych agrarnie obszarów. Dzięki środkom europejskim dokonują się przemiany polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

? Specyfika Małopolski, jaką są drobne gospodarstwa rodzinne, bogata kultura i tradycje ludowe oraz liczne zabytki architektury, zwłaszcza drewnianej sprawiają, że Małopolska jest atrakcyjnym turystycznie regionem. Tę przewagę nad innymi regionami możemy dodatkowo wykorzystać dzięki dostępnym środkom europejskim. ? powiedział przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk.

W drugim dniu konferencji międzynarodowi eksperci, polscy prelegenci oraz naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w towarzystwie doradców rolniczych zwiedzili cztery małopolskie subregiony zróżnicowane pod względem prowadzonej działalności rolniczej i nierolniczej. Oglądając gospodarstwa, spółdzielnie i inne formy prowadzenia działalności uczestnicy wyjazdów studyjnych mieli okazję do wymiany poglądów na temat prowadzonej dotychczas polityki rolnej przez UE oraz wysłuchania postulatów rolników dotyczących preferowanych form wsparcia w przyszłym okresie programowania.