Małopolski Samarytanin

Zarząd SGiPM postanowił uhonorować tych, którzy w sposób nadzwyczajny udzielają pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, ustanawiając dla nich Dyplom Honorowy – Małopolski Samarytanin.