Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Od 1999 r. K. Barczyk kieruje Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oficjalnym przedstawicielstwem CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej a od 2010 r. przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. MRCIE organizowało kampanię informacyjną na rzecz akcesji Polski do UE, liczne konferencje i szkolenia, a także udzielało dziesiątki tysięcy bezpłatnych porad prawnych z zakresu instytucji i prawa Unii Europejskiej (od początku współpracowało z UKIE kierowanym przez Jacka Saryusza-Wolskiego, Komisarzem KE Danutą Hübner, Ambasadorem RP przy UE Janem Tombińskim).