Marszałek może wygasić wszystkie piece węglowe

Agnieszka Maj, Marszałek może wygasić wszystkie piece węglowe, Dziennik Polski, 23.10.2013, s.1

Radykalnych działań domaga się też Kazimierz Barczyk, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego. –

Powinnością samorządów jest walka o poprawę warunków życia mieszkańców, w tym także o czyste powietrze – przekonuje przewodniczący w liście otwartym do radnych Krakowa i sejmiku wojewódzkiego zachęcającym do wspólnej debaty w pierwszej połowie listopada.

Według Kazimierza Barczyka, prekursorskie działania samorządów Krakowa i Małopolski zmierzające do poprawy jakości powietrza mogą być skutecznym argumentem np. do zmniejszenia w Krakowie o połowę podatków VAT i akcyzy, którymi obciążona jest cena gazu, czy pozyskiwania unijnych funduszy na rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej.