Medal 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej

W Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się ślubowanie Adwokatów i Aplikantów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Uroczystość była okazją do podkreślenia faktu, jak ważne jest funkcjonowanie niezależnego Samorządu Adwokackiego, który w minionym – 2018 roku – obchodził 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

W swoim przemówieniu Dziekan w pierwszej kolejności pogratulował Adwokatom i Aplikantom, wyrażając nadzieję, że w codziennej nauce i pracy, zarówno Adwokaci, jak i Aplikanci adwokaccy kierować się będą wysokimi standardami etycznymi i moralnymi, którym hołduje Adwokatura. Pan Dziekan zwrócił także uwagę na znaczenie fundamentalnych praw, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania prawa i wymiaru sprawiedliwości takich jak samorządność, niezawisłość i niezależność sędziowska oraz tajemnica adwokacka.

Podczas uroczystości wręczono medale 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej za godną najwyższego uznania działalność służbie publicznej. Wyróżnieni zostali: Zbigniew Dyka, Zbigniew Ćwiąkalski, Krzysztof Bachmiński oraz Kazimierz Barczyk.