Medal ?Gloria Artis? dla prof. Władysława Stróżewskiego

22 kwietnia prof. dr hab. Władysław Stróżewski został odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze ?Gloria Artis?, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Wśród znamienitych Polaków wyróżnionych tym wyjątkowym medalem są  m.in. Magdalena Abakanowicz, ksiądz Adam Boniecki, Kaja Danczowska, Agnieszka Duczmal i wiele innych postaci sławiących i rozwijających kulturę polską. Dziś do ich zaszczytnego grona dołączył Profesor Władysław Stróżewski, któremu w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego złożył życzenia wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk.

Podczas wystąpienia Kazimierz Barczyk zwrócił się do Profesora słowami: jest to honor w pełni zasłużony i uzasadniony, bowiem Pańska działalność to w istocie kilkadziesiąt lat dziejów nauki polskiej i badań nad estetyką, która jest nie tylko fundamentem sztuki, lecz także, jak pisał Zbigniew Herbert-?może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie?. Przy tej okazji wspomniał również o wspólnej pracy w Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych  „Solidarności” gdzie w procesie tworzenia zrębów nowoczesnego demokratycznego prawa Pan Profesor Stróżewski jako specjalista od badań nad wartościami był jednym z tych, którzy nadawali odpowiedni kierunek prac COIU „S” w duchu demokracji i nowoczesnych europejskich wartości, w ówczesnym czasie.