Medale ?Dziękujemy za wolność? dla obrońców politycznych

Uroczystość wręczenia Medali ?Dziękujemy za wolność? dla prawników ? obrońców w procesach politycznych w latach 1980-89, miała miejsce podczas Gali Naczelnej Rady Adwokackiej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki – 21 listopada 2014 r.

Medal „Dziękujemy za wolność” ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla  możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 r. brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej.

Idea Medalu narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności. Jej przedstawiciele, hutnicy stanowią trzon Stowarzyszenia, dlatego Medal nie jest wykonany z brązu, srebra czy złota, ale z kawałka stalowej blachy. W centralnym miejscu Medalu tłum ludzi, to postacie hutników z pochodu na terenie d. Huta im. Lenina w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 roku. Nad nimi charakterystyczna polska flaga, fragment logo NSZZ ?Solidarność? . Na medalu umieszczony jest napis ?Dziękujemy za wolność?. Na rewersie Medalu umieszczone jest logo Stowarzyszenia, Marszałka Województwa, Instytutu Pamięci Narodowej a także wygrawerowane jest nazwisko i imię osoby wyróżnionej oraz numer z ewidencji.

Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę nagrobną, którą można umieszczać na nagrobku, za zgodą rodziny. Taka Plakieta nagrobna już znajduje się na nagrobku śp. mec. Andrzeja Rozmarynowicza, który pochowany jest na cm. Rakowickim w Krakowie. Wydawana jest także miniatura Medalu do noszenia na ubraniu.

Po raz pierwszy medale zostały wręczone w dniu 8 czerwca 2014 r. w Nowej Hucie podczas uroczystości 25 lecia wyborów do Sejmu i Senatu, uświetnionego obecnością Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, posłom i senatorom wybranym z List Komitetu Obywatelskiego w 1989 r. Druga edycja medali została wręczona w przeddzień Święta Wolności i Solidarności 29.08.2014 r, w Filharmonii Krakowskiej. Obecna edycja jest trzecią i jest związana z Dniem Niepodległości Rzeczypospolitej Polski. Medale były wręczone 10 listopada w Sali Obrad Rady m. Krakowa. Dzisiejsza uroczystość jest kontynuacją 3 edycji.

Kapituła Medalu, na swoim posiedzeniu w dniu 10 października br., z okazji Święta Niepodległości przyznała Medale ?Dziękujemy za wolność?, za wybitne zasługi dla wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polski, jako symboliczny wyraz wdzięczności, następującym wybitnym prawnikom, mecenasom :

 • Bachmiński Krzysztof
 • Barczyk Kazimierz
 • Buczkowski Andrzej
 • Cichoń Zbigniew
 • Dyka Zbigniew
 • śp. Ostafil Jerzy
 • śp. Ostrowska Jaźwiecka Jolanta
 • Kłys Stanisław
 • śp. Kosiński Stefan
 • śp. Ostrowski Kazimierz
 • śp. Ruth Buczyńska Janina
 • Sadowski Marian

 

?Pragnę oddać hołd wszystkim prawnikom w naszym regionie oraz w kraju, także tym którzy nie żyją, a nawet nie doczekali wolności, oraz tym którzy w latach ?80 ub. wieku nieśli nam pomoc prawną, podjęli się naszej obrony jako ludzi i obywateli, ale także bronili ideałów i wartości ruchu Solidarność.
Pamiętamy o tym i dziękujemy Wam za wolność!? powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Sieci Solidarności i głęboko się skłonił.