Minister z Chin z wizytą w Małopolsce

Wymiana doświadczeń związanych z organizacją pomocy społecznej na szczeblu centralnym i regionalnym ? tego w głównej mierze dotyczyła rozmowa wicemarszałka Wojciecha Kozaka z ministrem spraw cywilnych Chin, Li Liguo. W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk.

W trakcie swojej dwudniowej wizyty w Małopolsce, minister Li Liguo wraz z towarzyszącą mu delegacją, poznawał zasady funkcjonowania samorządu regionalnego i pomocy społecznej na poziomie województwa. Wśród poruszanych tematów znalazła się również kwestia współpracy w tej dziedzinie władz lokalnych i organizacji pozarządowych.  Delegacja z Chin miała również okazję zobaczyć wszystkie te rozwiązania w praktyce ? odwiedzając ośrodki pomocy społecznej w Konarach, gdzie Bonifratrzy prowadzą dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej, ośrodek pomocy rodzinie i zakład aktywności zawodowej.

Warto zaznaczyć, że Województwo Małopolskie chce zacieśniać współpracę z Chinami. Już w czerwcu br. planowana jest misja gospodarcza delegacji z Małopolski, która ma odwiedzić China-CEEC Investment and Trade Expo 2016 w Ningbo i Jiangsu.

za UMWM