Msza Święta w intencji Kardynała Stanisława Dziwisza

W sobotę, 21 stycznia 2017 roku, odbyła się  pożegnalna Mszę Świętą w intencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Uroczystości miała miejsce w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie. W trakcie liturgii zaplanowano krótkie przemówienia i podziękowania w imieniu duchownych, władz miasta Krakowa i wiernych.

Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 roku w Rabie Wyżnej. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Krakowie przyjął świecenia kapłańskie 23 czerwca 1963 roku w Katedrze Wawelskiej, z rąk wikariusza kapitulnego bp. Karola Wojtyły. W latach 1963 – 65 ks. Dziwisz był wikariuszem w parafii w Makowie Podhalańskim, a następnie podjął studia w zakresie liturgiki na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Po uzyskaniu stopnia licencjata rozpoczął wykłady w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, po czym rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat z teologii uzyskał w 1981 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie na podstawie dysertacji „Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego”.

W 1966 roku abp. Karol Wojtyła zaproponował ks. Dziwiszowi funkcje kapelana i osobistego sekretarza, które pełnione były z wielkim oddaniem i talentem organizatorskim do 16 października 1978 roku, czyli do chwili powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wtedy to ks. Dziwisz został sekretarzem osobistym papieża Jana Pawła II i aż do ostatnich dni Ojca Świętego sprawował tę synowską posługę.

7 lutego 1998 papież Jan Paweł II mianował księdza Stanisława Dziwisza biskupem tytularnym San Leone i prefektem pomocniczym Domu Papieskiego. Święcenia biskupie otrzymał 19 marca 1998 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Udzielił mu ich osobiście Jan Paweł II z towarzyszeniem kardynała Angela Sodano, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej i kardynała Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego. 29 września 2003 roku ksiądz biskup został wyniesiony do godności arcybiskupa. Po śmierci papieża Jana Pawła II, decyzją jego następcy Benedykta XVI, pozostał na urzędzie prefekta pomocniczego Domu Papieskiego a 3 czerwca 2005 arcybiskupem metropolitą krakowskim. Uroczysty ingres do katedry na Wawelu odbył się 27 sierpnia 2005. 22 lutego 2006 papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Stanisława Dziwisza kardynałem.

Podczas spotkania wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kazimierz Barczyk oraz Radny Województwa Małopolskiego Wojciech Grzeszek zadeklarowali wydanie przez Samorząd Województwa albumu „Kardynał Stanisław Dziwisz Kustoszem pamięci Jana Pawła II”. 1000 egzemplarzy ma być przekazanych do dyspozycji Kardynała.

za http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/1414-kustosz-pamieci-sw-jana-pawla-ii