Musical „Kopernik” na dziedzińcu wawelskim

Na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu, w czwartek 22 czerwca miała miejsce krakowska premiera „Kopernika”, czyli historia genialnego naukowca przełożona na język musicalu.

Libretto musicalu odwołuje się do najważniejszych wydarzeń z życia Kopernika: studiów w Krakowie, Padwie i Bolonii, następnie posługi kanoniczej, praktyki lekarskiej i badań astronomicznych prowadzonych we Fromborku, wreszcie powstania i publikacji dzieła „De revolutionibus”.

Jesienią musical trafi na deski Opery Krakowskiej.

W wydarzeniu uczestniczył Kazimierz Barczyk z Małżonką.