Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Bohaterom walki o wolną Polskę należy się chwała i pamięć. Szczególnie tym, którzy pod komunistycznym reżymem byli lżeni i opluwani. Powstały w Krakowie nowoczesny gmach Muzeum Armii Krajowej, największej podziemnej armii w historii, ma wynagrodzić ich trud i bezgraniczną miłość do ojczyzny.

Już jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa w latach 1990-93 wspierałem środowisko Żołnierzy Armii Krajowej. Dzięki temu wsparciu m.in. mógł powstać pomnik Armii Krajowej obok Wawelu nad Wisłą, jak również pomnik Płk. „Zawodny” na Plantach.

Dbałem o Muzeum Historii AK przy ul. Topolowej, skutecznie interweniując u Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego z prośbą o umiejscowienie zbiorów w zalążku Muzeum AK przy ul. Bosackiej – obecnej siedziby MAK przy ul Wita Stwosza, po wypowiedzeniu przez właścicieli pomieszczeń na Topolowej.

Pierwszy remont pozyskane budynku z funduszy samorządowych miał miejsce w 1991 roku. Wystawa społecznego Muzeum Historii Armii Krajowej zgromadziła na około 600 m2 kolekcję zbiorów i pamiątek historycznych w ilości około 1500 muzealiów pochodzących z darów AK-owców i ich rodzin.

Jako lider klubu radnych centroprawicy w II kadencji Rady Miasta Krakowa zainicjowałem kolejny remont z funduszy miejskich. Przyczyniłem się do większenia powierzchni Muzeum AK do 1200 m2, a także doprowadziłem do podjęcia pierwszych uchwał ws. przejęcia zbiorów.

Jako lider klubu radnych w Sejmiku Województwa Małopolskiego I kadencji doprowadziłem do włączenia Województwa Małopolskiego jako solidarnego współorganizatora od 2000 roku przyszłego Muzeum AK obok Miasta Krakowa (z ponoszeniem kosztów po połowie).

Dopomogłem w sprowadzeniu wartego 5 milionów zł zbioru broni i biblioteki daru dr Stanisława Wcisło z Kanady. Uczestniczyłem również późniejszym przekazaniu do Muzeum AK unikatowego zbioru pamiątek historycznych Korpusu Kadetów II RP liczącego około 3000 muzealiów.

Pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum AK I kadencji której Przewodniczył Gen. Bryg. Bohdan Zieliński ps. „Tytus”, ostatni żyjący oficer Komendy Głównej Armii Krajowej. Po jego śmierci zostałem Przewodniczącym Rady Muzeum AK. Obok mnie Honorowym Przewodniczącym był Jan Nowak-Jeziorański. Zostałem ponownie wybrany Przewodniczącym II kadencji Rady Muzeum AK. Honorowy Przewodniczącym został Władysław Bartoszewski.

Walczyłem o pozyskanie dla Muzeum całego obecnego budynku o powierzchni ponad 5000 m2, negocjowałem z Agencją Mienia Wojskowego sprzedaż całości budynku za zaledwie jeden milion zł uzyskując równocześnie zgodę na wyłożenie tej kwoty po połowie przez obu Organizatorów Muzeum AK. Po zakupie notarialnym cały budynek został przeznaczony dla Muzeum AK.

Byłem inicjatorem wpisania inwestycji „Rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK” do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego, a następnie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. To inwestycji o niebagatelnej wartości 40 milionów zł.

Doprowadziłem do międzynarodowego konkursu architektonicznego na „Rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK”. Uczestniczyłem w jury konkursu m.in. wraz z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim i Marszałkiem Województwa Małopolskiego Januszem Sepiołem, oraz Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Kazimierzem Guzikowskim i dyrektorem Muzeum AK Adamem Rąpalskim.

Zainicjowałem współdziałanie z Ministrem Obrony Narodowej Bogdanem Klichem w celu objęcie patronatu nad Muzeum w ramach czego Minister kilkakrotnie odwiedził Muzeum i zapoznał się z planami jego rozwoju. Na Uroczystym Spotkaniu Kombatantów 27 września 2008 r. organizowanym w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Minister Bogdan Klich publicznie zobowiązał się do przejęcia Muzeum od Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego i przyjęcia roli Organizatora – po przeprowadzeniu obecnej rewaloryzacji i adaptacji budynku – z uwagi na ogólnopolski i międzynarodowy charakter Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego i jego Siły Zbrojnej Armii Krajowej.

Obecnie zbiory Muzeum AK pochodzące prawie w całości z darów obejmują ok. 10 000 muzealiów.

Kazimierz Barczyk

**********

– Kazimierz Barczyk od 1992 r. jako jedyna osoba publiczna, konsekwentnie przez wiele był naszym najlepszym przyjacielem, opiekunem i obrońcą, bez którego Muzeum AK mogłoby także wręcz utracić obecną siedzibę, a także bez którego nie byłoby tej wielkiej realizowanej inwestycji – najnowocześniejszego Muzeum o powierzchni 6 000 m?, większego niż Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kpt. Jerzy Krusenstern ps. „Tom”
Prezes Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Oddział Kraków
Mjr Kazimierz Kemmer ps. „Halny”
Prezes Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej