Nagroda Jerzmanowskich dla profesora Limona

Nagroda Jerzmanowskich była przyznawana w latach 1915?1938 na podstawie testamentu Erazma Jerzmanowskiego, który nakazał utworzyć po śmierci swojej i jego żony Fundację Nagród im. śp. Erazma i Anny małżonków Jerzmanowskich. Majątek fundacji był szacowany na ponad milion koron, co równało się wartości 365 kg złota. Działalnością fundacji miała kierować krakowska Akademia Umiejętności. Fundacja przyznawać miała nagrody katolikom narodowości polskiej, najlepiej urodzonym w granicach przedrozbiorowej Polski, którzy przez swoją działalność artystyczną, naukową lub społeczną przynieśli pożytek krajowi.

W początkowych latach i w okresie przedwojennym nagroda była nazywana przez prasę polską nagrodą Nobla. Stanowiła równowartość 12 kg złota. Po przyznaniu nagrody w 1928 roku, wskutek kryzysu finansowego i wyczerpania środków finansowych fundacji, na pewien czas zaprzestano jej wręczania. Kolejną nagrodę przyznano ze środków własnych Akademii w 1931 roku i odtąd postanowiono przyznawać ją co trzy lata. Przyznawanie nagrody wznowiono w 2009 roku a jej wartość to 100 000 PLN, które pochodzą ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego.

Tegorocznym laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich został prof. Jerzy Limon, twórca Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Celem działalności instytucji jest kreacja działań artystycznych oraz tworzenie, prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej. Kolejnym, nie mniej ważnym elementem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest promocja młodych artystów, wspieranie rozwoju twórczości i talentów teatralnych oraz edukacja teatralna dzieci, młodzieży i nauczycieli. Największym, corocznie organizowanym przez instytucję międzynarodowym wydarzeniem teatralnym jest Festiwal Szekspirowski / Gdańsk Shakespeare Festival w Gdańsku, którego historia sięga 1993 roku. Wtedy to Fundacja Theatrum Gedanense zorganizowała pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie, następnie przekształcone w Festiwal, który od 2007 roku jest współorganizowany przez obie organizacje.

Ty samym prof. Jerzy Limon dołączył do panteonu nagrodzonych wybitnych Polaków takich jak: Janina Ochojska-Okońska, kardynała Adama Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Ignacy Paderewskiego i innych. W 2010 roku Nagrodą uhonorowano Jerzego Nowosielskiego, w 2011 Macieja Grabskiego, w 2012 Adama Bielańskiego, w 2013 Andrzeja Zolla, a w 2014 Jerzego Owsiaka.

W imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego gratulacje i życzenia złożył laureatowi wiceprzewodniczący Kazimierz Barczyk.