Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski 2015

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, prowadzony przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, przyznał nagrodę za Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski 2015. Główna nagroda trafiła do Starostwa Powiatowego w Limanowej za stworzenie systemu promocji atrakcji turystycznych Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina (Słowacja) pod nazwą INFOTUR

? Dzięki współpracy podjętej przez Powiat Limanowski udało się stworzyć spójny i kompleksowy system promocji dla całego regionu ? przekazywał werdykt Kazimierz Barczyk, przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. ? Należy podkreślić, że projekt zakłada intensyfikację działań związanych z rozwojem tych kierunków turystyki, które tworzą przewagę konkurencyjną Małopolski.

? Jest to dla Powiatu Limanowskiego bardzo duże wyróżnienie. Nasze miejscowości przygraniczne powinny kłaść duży nacisk na turystykę, w odpowiedni sposób wykorzystać nasze dobra naturalne ? powiedział Starosta Limanowski Jan Puchała, odbierając nagrodę. Dodał, że Powiat Limanowski pracuje obecnie nad stworzeniem tzw. drogi uzdrowiskowej, łączącej obiekty uzdrowiskowe w regionie południowej Małopolski.

W ramach konkursu nagrodę specjalną przyznał Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa. ? Przez Tatry przebiegała dawniej granica, a dzisiaj Tatry nas łączą ? podkreślał Konsul Generalny nagradzając film o osobliwościach przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr, zrealizowany przez Urząd Miasta Nowy Targ w partnerstwie z miastem Kežmarok (Słowacja). W imieniu miasta nagrodę odebrała Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg.

? Na projekt składa się 14 audycji telewizyjnych, między innymi ?Osturnia?, ?Wyżnie Rużbachy?, ?Biała Spiska i Strażki?, ?Liptów ocalony od zapomnienia? ? wymieniała Katarzyna Put, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ. Koordynatorka projektu przekazała ostatni egzemplarz płyty z zapisem audycji Konsulowi Generalnemu Ivanowi Škorupie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, które zwyciężyło w ubiegłorocznej edycji konkursu za stworzenie transgranicznego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Konkurs na Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski odbył się po raz drugi. Jego celem jest promocja aktywności międzynarodowej małopolskich samorządów.