Nie ma wolności bez samorządności!

Profesor Jan Ostrowski, Mieczysław Kozłowski i Kazimierz Barczyk dołączyli do grona uhonorowanych brązowym medalem „Cracoviae Merenti”. Wyróżnienia wręczyli w środę, 29 września prezydent Jacek Majchrowski oraz przewodniczący rady Dominik Jaśkowiec.

„Nie ma wolności bez samorządności!” to hasło od ponad 30 lat przyświeca odrodzonemu samorządowi terytorialnemu. A z całą pewnością można je dedykować kolejnemu z laureatów medalu „Cracoviae Merenti” Kazimierzowi Barczykowi, dzięki któremu dziś z dumą możemy mówić o odrodzeniu krakowskiej samorządności.

Kazimierz Barczyk to znany krakowski samorządowiec, społecznik, prawnik, sędzia i adwokat. W latach 1990-1993 był pierwszym – po  odrodzeniu samorządu terytorialnego – przewodniczącym Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a później radnym Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Został posłem na Sejm I i III kadencji, pełnił obowiązki sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, zastępcy przewodniczącego i sędziego Trybunału Stanu, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jest współzałożycielem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządów terytorialnych w Polsce.

Medal „Cracoviae Merenti” to najwyższe odznaczenie, jakie nadaje miasto, ustanowiony został uchwałą Rady Miasta Krakowa z 1992 r. Pierwszy – i jedyny Złoty, przyznany osobie medal otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. Pozostali laureaci to grono postaci o niekwestionowanych zasługach.