Noworoczne Spotkanie Przyjaciół MCK

25 stycznia 2018 roku w kamienicy „Pod Kruki” odbyło się noworoczne spotkanie Przyjaciół i Partnerów Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Uroczystość była okazją do rozmów o sztuce, kulturze a także o przyszłości. Uczestnicy byli świadkami inauguracji Europejskiego Roku Dziedzictwa kulturowego 2018, którą uświetnił wykład prof. dr Jacka Purchli pt. Przyszłość przeszłości.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Dyrektor MCK Agata Wąsowska-Pawlik oraz  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.