Nowy Rok Akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim

„Z pełną ufnością i radością ogłaszam otwarcie 654. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim! Quod felix, faustum, fortunatumque sit! Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!” – tymi słowami rektor UJ prof. Wojciech Nowak oficjalnie otworzył kolejny rok nauczania i działalności naszej uczelni.

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 odbyła się w auli Auditorium Maximum UJ. Poprzedził ją przemarsz orszaku profesorów UJ, który przeszedł ulicami Krakowa z Collegium Maius UJ. W uroczystości wzięła udział społeczność akademicka UJ, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki, kultury oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.